DNS mintavétel

Az USA Külügyminisztériuma világszerte bevezeti az új DNS mintavételi eljárást bizonyos bevándorló vízumok igénylésekor. Az új eljárás hivatott a DNS mintavétel folyamatának az egységét biztosítani. A mintavétel teljes egészében önkéntes alapon zajlik, és minden az eljárással kapcsolatos költséget a bevándorlási kérelem beadójának és/vagy a bevándorlási kérelem kedvezményezettjének kell viselnie.

Mostantól az összes DNS mintavétel az USA Nagykövetségén fog történni, a Nagykövetség által megbízott helyi orvosok közreműködésével. Az érintett ügyfelek közvetlenül az orvosnak fizetik a felmerülő költségeket. Annak érdekében, hogy az eljárást sikeresen elvégezzék, az ügyfeleknek szükségük lesz az érvényes útlevelükre és egy darab fényképre.

A levett mintákat USA-beli laboratóriumokba küldik elemzésre. A levett minták USA-ba küldése a konzulátus feladata. Azon ügyfelek, akik a bevándorlási kérelem beadójával való rokoni kapcsolatukat kívánják bizonyítani, kötelesek benyújtani egyéb bizonyítékokat is, például: fényképek, dokumentumok vagy egyéb, nem DNS mintán alapuló bizonyíték.