Vízuminterjú

Miután Ön teljesítette a usvisas.state.gov honlapon leírt, a Diversity Vízumlottó Programra vonatkozó követelményeket, beleértve az előírt bevándorló vízumkérő lap (DS-260) benyújtását, a Kentucky Konzuli Központtól e-mailben kaphat értesítést arról, hogy kijelölték az Ön vízuminterjújának idejét. Ez az üzenet leírja majd, hogyan kell – egyedi visszaigazoló számát (DV entry confirmation number) használva – bejelentkeznie jelentkezése ellenőrzéséhez (Entrant Status Check) az E-DV honlapon, ahol megtekintheti a vízuminterjú helyét és idejét.

További információt talál a vízuminterjú folyamatáról a usvisas.state.gov honlapon.

Hogyan készülhetnek fel a vízuminterjúra a Diversity Program nyertesei?

Gratulálunk, Ön lehetőséget kapott Diversity bevándorló vízumért folyamodni.  Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a következő tájékoztatót, hogy megfelelően felkészülhessen a budapesti USA Nagykövetségen történő interjúra.

2014. május 1-e óta azok a DV jelentkezők, akik on-line nézik meg a sorsolással kapcsolatos értesítést az úgynevezett „Entrant Status Check” (ESC) weboldalon, azokat átirányítják a travel.state.gov oldalra. Az utasítások itt arról tájékoztatják a nyertest és minden vele együtt a programra jelentkezett családtagját, hogy töltsék ki a DS-260-s nyomtatványt, amely 2014. május 19-e óta elérhető a „Consular Electronic Application Center” weboldalon.  A DS-260-s nyomtatványt (Bevándorlási és Bevándorló Vízum Regisztrációs Űrlap) on-line kell kitölteni és a DV programban részt vevők kérelmeinek hatékonyabb ügyintézését teszi lehetővé.

Interjú

Kérjük, hogy készüljön fel gondosan és alaposan az interjúra.  Ha nem készül fel teljes mértékben a Nagykövetségen történő interjúra, az késedelemhez, vagy bevándorló vízuma visszautasításához vezethet.  Figyelmesen kövesse a Kentucky Consular Center-től kapott utasításokat. Kérjük, hogy értesítse a Nagykövetséget a weboldalunkon keresztül, ha nem tud megjelenni a kijelölt időpontban.

A díjak

A Diversity bevándorló vízum díja személyenként 330 dollár. A díjat USA dollárban vagy az annak megfelelő forintösszegben lehet befizetni. Bankkártyás fizetésre is van lehetőség. További információ a díjakról

Fontos

2013. február 1-től minden bevándorló vízummal rendelkező személynek be kell fizetnie 220 dollár bevándorlási díjat a bevándorló vízum kiállítása után, de még azelőtt, mielőtt beutazna az Egyesült Államokba.  Az amerikai Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal weboldalán még részletesebb információ található az új díjról, beleértve a hivatal elérhetőségét is, ahol további kérdéseire is választ kaphat (angol nyelvű oldal).

Az interjúhoz szükséges okmányok listája

Minden kérelmezőnek a következőket kell bemutatnia:

 • Interjú időpontra vonatkozó információ, amelyet az E-DV weboldalon az Entrant Status Check-ből tud kinyomtatni.
 • DS-260 visszaigazoló oldal (Confirmation) Ezt a Consular Electronic Application Center-ből (CEAC ) nyomtathatja ki bármikor, miután már kitöltötte a DS-260-as kérelmet.
 • Útlevél, mely feljogosítja az Egyesült Államokba történő beutazásra és amely legalább hat hónapig érvényes a vízum kiállítását követően.
 • Születési anyakönyvi kivonat: Az eredeti születési anyakönyvi kivonatnak tartalmaznia kell az illető születési helyét és idejét, valamint mindkét szülője nevét. Azoknak, akiknek születési anyakönyvi kivonata nem beszerezhető, másodlagos bizonyítékot kell bemutatniuk a születési anyakönyvi kivonat helyett, mint például a keresztlevél vagy hitelesített nyilatkozatokat a rokonoktól, stb.Fontos figyelmeztetés: Ha Önnek már megvolt a házastársa vagy a gyermeke(i) a DV programra való jelentkezésének beküldése előtt, de őt/őket nem tüntette fel az eredeti jelentkezésen, akkor a vízuminterjú napján az Ön ügyét érvénytelenítik.  Sem Ön, sem az Ön családja nem fog vízumot kapni. További információkért olvassa el a DV-re való jelentkezési utasításokat (PDF 465KB).
 • Házassági anyakönyvi kivonat: Házas személyeknek házassági anyakönyvi kivonatot kell benyújtaniuk. Korábbi házasságra vonatkozóan csatolni kell minden válási végzést vagy özvegyek esetében a halotti anyakönyvi kivonatot.
 • Erkölcsi bizonyítvány: Minden 16 éven felüli vízumkérelmezőnek erkölcsi bizonyítványt kell beszereznie minden olyan országból, ahol legalább egy évet lakott. Szintén be kell szerezni erkölcsi bizonyítványt azokból az országokból, melyeknek állampolgára és állandó lakosa volt és ahol legalább hat hónapot tartózkodott.  A Magyarországról beszerzendő Hatósági Bizonyítványról az USA Külügyminisztériumának weboldalán tájékozódhat.
 • Bírósági és börtön igazolás: Minden vízumkérelmezőnek, aki bűncselekmény elkövetése miatt büntetve volt, be kell nyújtania egy hiteles másolatot minden egyes bírósági végzésről, ha ez vonatkozik a kérelmezőre, függetlenül attól, hogy később amnesztiában vagy kegyelemben részesült.
 • Érettségi bizonyítvány vagy szakmai gyakorlat: A törvény és a rendeletek szerint minden jelentkezőnek legalább középiskolai vagy azzal egyenértékű végzettséggel kell rendelkeznie, vagy az elmúlt öt éven belül szakmai gyakorlattal egy olyan szakmában, amely legalább két éves képzést vagy szakmai gyakorlatot igényel.(Ez utóbbi esetben a foglalkozásnak, amivel kvalifikálna a nyertes, minimum „Job Zone” 4-be vagy ennél magasabb besorolásba kell esnie az “O*NET Resource Center” besorolása szerint).Ne folytassa saját DV kérelmét, ha nem felel meg az iskolai végzettsége, vagy a munkatapasztalata a fent megkövetelt minimális feltételeknek. Ha ennek ellenére Ön folytatja az ügyintézést, akkor a vízuminterjún megtagadják Öntől a vízum kiadását, és az addig befizetett díjakat sem kapja vissza.
 • Katonasági igazolás: Hivatalos igazolást kell benyújtani a katonai szolgálatról, ha teljesített sorkatonai szolgálatot, és ha az ilyen igazolás beszerezhető.
 • Anyagi fedezet: A DV vízumkérelmezőknek igazolniuk kell, hogy nem válnak közteherré az Egyesült Államokban.  Ezt bizonyíthatja egyrészt bankszámlával vagy szponzori nyilatkozattal, amelyhez az I-134-es számú nyomtatványt kell használni, melyet kitölthet az Egyesült Államokban élő rokona vagy ismerőse.  Másrészt, az USA-ból érkező, ottani munkáltató által kiállított hivatalos állásajánlat is elfogadható.
 • Eredeti okmányok: Minden okmányt eredetiben kell beszerezni és bemutatni, továbbá mindegyikről egy fénymásolatot is hozni kell.
 • Fordítások: Minden okmányt, amely nem angolul vagy magyarul van, hivatalos angol nyelvű fordítással együtt kell benyújtani. A fordítást hivatalos fordítóval kell elvégeztetni.

Orvosi vizsgálat

Az interjú előtt, a DV vízumkérelmezőknek kötelező orvosi vizsgálaton kell átesniük, beleértve az oltási kötelezettséget is.  A Nagykövetség nem tűzi ki az orvosi időpontokat.  A vízumkérelmező felelőssége egyeztetni az orvossal az időpontot illetően.  Az orvosi tájékoztató tartalmazza az orvosok listáját, valamint részletes információt az orvosi vizsgálatokról.

Ne küldje be az okmányokat a Kentucky Consular Center-nek, azokat a Nagykövetségen kell bemutatnia a bevándorló vízuminterjún. A DV kérelmeknél tapasztalt késedelmek és visszautasítások elsődleges oka a hiányzó dokumentáció.

Kapcsolattartás a Nagykövetséggel, illetve hogyan jut a vízummal ellátott útlevél vissza Önhöz

Minden egyes ügyben kérdéseit az interjú időpont más dátumra való átrakását, a vízum/az útlevél/ a dokumentumok átvétele vagy pótlólagosan benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatosan, legyen szíves írásban a vízumosztályhoz fordulni a Vízuminformáció és Időpontok honlapon keresztül.

Ha az Ön bevándorló vízumkérelme jóváhagyásra került, akkor a Nagykövetség, miután kinyomtatta a vízumot, beragasztja azt az ön útlevelébe és a vízumcsomaggal együtt futár által ingyenesen kiküldi azokat az Ön által megadott címre. Még a vízuminterjú napja előtt legyen szíves, látogasson el a Vízuminformáció és Időpontok weboldalra és kövesse az ott olvasható utasításokat, hogy hogyan tudja regisztrálni a kézbesítési címét. Kérjük, hogy kézbesítési címét MÉG az interjú előtt regisztrálja.

Az interjúra vonatkozó további információért legyen szíves ellátogatni az USA Külügyminisztériumának Diversity weboldalára (angol nyelvű).