Új csereprogram az Y és Z generációknak

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma a berlini fal leomlásának 30. évfordulója alkalmából egy csereprogramot szervez Elmeséljük a történetünket néven, amelyben Magyarországon kívül Albánia, Örményország, Belorusszia, Bulgaria, Csehország, Grúzia, Moldova, Lengyelország, Szlovákia és Ukrajna vesznek részt.  A programnak az a célja, hogy létrehozzon egy regionális közösséget Z és Y generációs, digitális történet-mesélő diákokból és tanárokból, akik alaposan ismerik a kommunista és poszt-kommunista rendszerek történetét és ezt különböző digitális felületeken keresztül majd megosztják a kortársaikkal, hogy cselekvésre ösztönözzék őket.

A három részes jubileumi csereprogram az alábbi részekből áll össze

  • A kommunizmus megértése – európai körút (2019. augusztus 25-szeptember 7): Az Örményországon, Csehországon és Románián átvezető tíznapos út során a résztvevők többgenerációs találkozókon és workshop-okon vesznek részt valamint ellátogatnak olyan releváns helyszínekre, amelyek segítik a poszt-kommunista rendszerek sokféleségének és a politikai átmenethez való hozzáállás különbözőségének a megértését.
  • Utazás az Egyesült Államokba – az ismeretek tettekre váltása (2019. október 20-november 2): Az út során a résztvevők amerikai és globális szempontokat megismerve mélyebb ismereteket szereznek majd a poszt-kommunista átmenetről. A világon létező elnyomó rendszerek történelmét és jelen valóságát ellensúlyozandó, kitüntetett figyelemmel fogják kezelni az amerikai fiatalok civil kezdeményezéseit és politikai aktivizmusukat valamint azokat a figyelem felkeltő és a civil társadalmat tettre sarkalló módszereket, amelyek minden demokratikus berendezkedésü ország alapját képezik.
  • Csúcstalálkozó és hackathon Prágában (2019. december 7-8): Amerikai és nemzetközi szakértők, egyetemi diákok és a Digital Communication Network tagjainak részvételével egy hackathon-t szerveznek, hogy a program témáit feldolgozó, több platformon futó történetek alkossanak, amelyek a poszt-kommunista Kelet Európára, a fiatalok szerepvállalásának lehetőségeire és a kihívások és akadályok leküzdésére fokuszálnak az egyes országokban. A résztvevők egyénileg vagy csoportosan indulnak majd a versenyen. Elmeséljük a történetünket, miközben megéljük azt címmel egy regionális kezdeményezés is indul majd, azzal a céllal, hogy tényeken alapuló digitális történetek szülessenek, igy hozzájárulva a kommunista múlt és a kihívásokkal telített demokratikus jövőhöz vezető út jobb megértéséhez. A legjobb digitális alkotásokból készült válogatás bemutatásra kerül a Digital Communication Network évvégi rendezvényén, valamint stream-elve a régió más rendezvényein is.

A programban olyan 1980 után született Y generációs tanárok és Z generációs középiskolai diákok vehetnek részt, akik jól demonstrálhatóan érdeklődnek a történelem, a civil kezdeményezések és a társadalompolitikai kérdések iránt, valamint szeretnék a digitális történet-mesélő képességeiket tovább fejleszteni. A tanároknak bizonyíthatóan rendelkezniük kell a következő tárgyak bármelyikéből szerzett tanítási tapasztalattal: színjátszás, történelem, újságírás, irodalom, pszichológia, politika tudomány, társadalmi ismeretek és szociológia.

Jelentkezzen a programra >>

További ösztöndíjak, pályázatok >>