Tisztelgés Bandholtz vezérőrnagy emléke előtt

Cornstein nagykövet beszédét mondja (fotó: Nagykövetség)

Száz évvel ezelőtt, amikor a világ az I. világháború sebeiből gyógyult, Harry Hill Bandholtz vezérőrnagy Magyarországon szolgált, mint a Szövetséges Katonai Misszió amerikai tagja. 1919. október 5-én a Magyar Nemzeti Múzeumot az a veszély fenyegette, hogy külföldi csapatok kifosztják. A csak egy lovaglópálcával és éles elmével felszerelt Bandholtz vezérőrnagy ezzel a felirattal pecsételte le a múzeum ajtaját: „Ezen ajtót a Szövetséges Katonai Misszió parancsára pecsételték le. H.H. Bandholtz, a Bizottság napi elnöke, 1919. október 5.” E cselekedetének köszönhetően a gyűjtemény Budapesten maradt. Bandholtz vezérőrnagy szerényen ennyit mondott tettéről: „Egyszerűen csak végrehajtottam kormányom utasításait, ahogyan értelmeztem azokat mint az Egyesült Államok Hadseregének tisztje és mint úriember.”

2019. október 17-én Cornstein nagykövet részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében tartott ünnepségen, ahol emléktáblát avattak Bandholtz vezérőrnagy tiszteletére. Beszédében a nagykövet azt mondta, hogy nemcsak emlékeznünk kell, hanem tanulnunk is a történelemből, valamint kiemelte, hogy NATO szövetségesként magyarok, németek, románok mind együtt dolgoznak most azért, hogy biztosan ne legyenek többé háborúk.

Cornstein nagykövet az emléktábla felé halad, előtte egy magyar katona a koszorút viszi. (fotó: Nagykövetség) Koszorúk az emléktábla előtt, mögöttük négy magyar katona. (fotó: Nagykövetség)

Korábban októberben Marc Dillar követtanácsos – akkor ügyvivőként – és David Wiseman ezredes, védelmi attasé tisztelettel hajtott fejet Bandholtz vezérőrnagy emléke előtt és koszorút helyezett el a Szabadság téren álló szobránál.

Marc Dillard ügyvivő és David Wiseman ezredes, védelmi attasé a koszorút tartja a szobor előtt. (fotó: Nagykövetség) David Wiseman ezredes, védelmi attasé tiszteleg, mellette Marc Dillard ügyvivő áll. (fotó: Nagykövetség)