Beszéd a szociális biztonságot érintő magyar-amerikai kapcsolatokról szóló egyezmény aláírásakor

Bell nagykövet és Balog miniszter aláírják az egyezményt. (Követségi fotó: Németh Attila)
Bell nagykövet és Balog miniszter aláírják az egyezményt.

Jó napot kívánok! Balog Miniszter Úr, köszönöm a vendégszeretet és a mai szíves fogadtatást. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek—ilyen gyönyörű környezetben—, hogy aláírjuk a társadalombiztosítási rendszereink összehangolásáról szóló kétoldalú egyezményt. Továbbá szeretnék köszönetet mondani a magyar kormány tagjainak is, akik amerikai kollégáikkal együtt igen keményen dolgoztak, hogy tető alá hozzák ezt az állampolgáraink számára kölcsönös előnyökkel járó egyezményt.

Magyarországot és az Egyesült Államokat szoros üzleti és gazdasági kapcsolatok fűzik egymáshoz, és sok állampolgárunk—tovább erősítve ezeket—a két ország között osztja meg munkával töltött ideje jelentős részét. Sok két évnél hosszabb ideig külföldön dolgozó magyarnak és amerikainak eddig mindkét ország társadalombiztosítási rendszerébe kellett hozzájárulást fizetnie. Ugyanakkor gyakorta előfordult, hogy ugyanezek az emberek sem otthon, sem külföldön nem váltak juttatásokra jogosultakká.

A ma aláírásra kerülő egyezmény kiküszöböli, hogy a magyar és az amerikai állampolgárok kettős társadalombiztosítási díjat fizessenek a jövedelmük után, és elősegíti az arányosság és a méltányosság érvényesítését azon munkavállalók esetében, akik a két ország között osztják meg munkaerejüket. Az USA Társadalombiztosítási Hivatala szerint az egyezmény életbelépését követő 10 év során mintegy 10.000 amerikai és magyar munkavállaló élvezi majd az előnyeit.

A mai esemény a magyar és az amerikai kormány több mint hatévnyi kemény munkájának és szoros együttműködésének a betetőzése. A kormányaink közötti ilyen szintű együttműködés kölcsönös tiszteletünket, valamint az átláthatóbb és fenntarthatóbb üzleti környezet kialakításához fűződő közös érdekeinket jelzi. Örömmel várom, hogy a továbbiakban a magyar kormánnyal és az üzleti társadalommal közösen előmozdítsuk e közös értékeket, s még jobban elmélyítsük az országaink közötti gazdasági integrációt.

Köszönöm.