Beszéd a Raoul Wallenberg születésnapja alkalmából tartott megemlékezésen

Tisztelt vendégek, Tóth polgármester úr, ĺjgyártó államtitkár úr, Jakab alelnök úr, nagyrabecsült diplomata kollégák, és kedves barátaink, beleértve a magyarországi zsidó közösségek tagjait, üdvözlöm Önöket és köszönöm, hogy velem tartanak ma délután, hogy együtt emlékezzünk meg Raoul Wallenberg életéről és munkásságáról.  Dr. Sebes Józsefnek és a Raoul Wallenberg Egyesület munkatársainak, akik a mai eseményt megszervezték, köszönöm, hogy meghívtak és, ami ennél fontosabb, köszönöm mindazt a Wallenberg eszméinek szellemében végzett munkát, melyet mint egyének és mint szervezet végeznek.

Néhány hónappal ezelőtt alkalmam nyílt arra, hogy a budapesti Holokauszt Emlékközpontban mondjak beszédet egy, a Raoul Wallenberg Kutatási Kezdeményezés által tető alá hozott konferencián.  A konferencia különleges élmény volt számomra.  Sok előadót meghallgattam – akik közül néhányan ma is itt vannak – akik Wallenbergnek a háború alatt tanúsított abszolút hősiességéről beszéltek.  A konferencia fő témája Wallenberg eltűnése és azt követő sorsa volt.  Ma, születésnapján, az általa ránk hagyott örökséget szeretném körüljárni és azt, mit tanít nekünk az ő élete, arról is, hogyan nézzünk szembe a mai Magyarországon és a világszerte jelenlévő kihívásokkal.

Kihívásból pedig bizony nincs kevés! A múlt héten leutaztam a szerb határra, és a saját szememmel láthattam az egyre súlyosabbá váló humanitárius válságot – migránsok százait, akik hevenyészett sátortáborokban laknak egészségtelen körülmények között. A legtöbb migráns esetében kisgyermekes családokról beszélünk.  Szívszorító történeteket hallottam elszakított családokról, a hosszú út alatt sérüléseket szerző vagy megbetegedő emberekről, és láthattam az egyszerű emberek elkeseredettségét, akik csak veszélyektől mentes, biztonságos életre vágynak.  A migrációs válság politikai vetületei és a válságot előidéző okok összetettek, és nincsen egyszerű módja a megoldásnak. A humanitárius válság azonban sokkal egyértelműbb. Emberek szenvednek, és vannak megoldások arra, hogy enyhítsük szenvedésüket. Raoul Wallenberg szellemében és példáját követve mindnyájunknak együtt kell dolgoznunk azon, hogy megoldásokat találjunk és azokat a gyakorlatba is átültessük.

Egy másik komoly kihívás, amellyel itt és Európa más részein is szembe kell néznünk, az a roma népességgel való bánásmód és integrációjuk. Tegnapelőtt a Cigány Történeti és Kulturális Központban mondtam beszédet, a Roma Holokauszt, a Pharrajimos (Porajmos) 72. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Arról beszéltem, hogy azok a szörnyű események nem csak a nácik és kollaboránsaik műve voltak, hanem a több évszázados hátrányos megkülönböztetés és üldöztetés következménye is. Sajnos a diszkrimináció még mindig elterjedt gyakorlat. A romákkal szembeni előítéletek áthatják a társadalmat, a diszkriminatív lakhatási politikák roma családok kilakoltatásához vezetnek; az iskolai szegregáció pedig megtagadja a roma gyermekektől egy jobb jövő lehetőségét.  Tapasztaltam, hogy ezek a mély és összetett társadalmi problémák hősies embereket és szervezeteket arra indítanak, hogy merész kezdeményezésekkel álljanak elő – ahogyan azt Raoul Wallenberg is tette – hogy harcoljanak a jogaikért, és a jövőjükért. Az Egyesült Államok mellettük áll ebben a harcban.

Végezetül hadd szóljak arról, hogy a világ nagy része még mindig küzd az antiszemitizmus történetével, a nemzeti identitás látszólagos határaival, és különösképpen a Holokauszt feldolgozásával. Ennek a rettenetes időszaknak az utórezgései a mai napig meghatározzák a politikát és a közbeszédet a világ sok szegletében, beleértve Magyarországot is.  Még mindig azt látjuk, hogy egyesek megpróbálják újraírni a Holokauszt történetét, hogy eltolják és másra hárítsák a felelősséget több mint 500.000 magyar zsidó meggyilkolásáért. De azt is őszintén hiszem, hogy van fejlődés e tekintetben. Amikor olyan helyekre utazom el, mint Kisvárda vagy Mád, és látom a háború alatt semmivé tett zsidó kultúra újjászületését, vagy amikor a zsidó közösség vezetőivel beszélgetek és elmondják, milyen gyümölcsöző az együttműködésük a magyar kormánnyal a régi zsidó temetők felújítását és a tankönyvek magyarországi zsidó történelemről szóló részeinek a kiigazítását illetően, akkor reménnyel tölt el, amit látok és hallok.

Ma, amikor Raoul Wallenberg születésnapját és örökségét ünnepeljük, arra gondolok, hogy valamennyien ihletet meríthetünk önfeláldozó hősiességéből, és hogyan találhatjuk meg ezt a szellemiséget magunkban minden egyes döntéshelyzetben.  Amikor valaki áldozattá válik, legyen az migráns, roma, zsidó, vagy bárki más, mindnyájunk erkölcsi felelőssége, hogy kiálljunk értük.  Ez sohasem egyszerű feladat, és gyakran nagy áldozattal jár.  Ám mégis – ez Raoul Wallenberg különleges hagyatéka, aki maga is meghozta a végső áldozatot, amikor a jót cselekedte.

Boldog születésnapot, Raoul; mi pedig arra törekszünk, hogy minden egyes napon megpróbáljunk felnőni az örökséghez, melyet ránk hagyományoztál.