Beszéd a Nemzetközi Roma Nap alkalmából, az oktatásról rendezett kerekasztal-beszélgetésen

Tisztelt Palkovics László államtitkár úr, a panelbeszélgetés nagyra becsült tagjai, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok!

Nagy örömömre szolgál, hogy együtt ünnepelhetem ma Önökkel a Nemzetközi Roma Napot. 1990 óta van lehetőségünk ezen a napon a roma kultúra megünneplésére, és arra, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a gondokra és mindennapi kihívásokra, amelyekkel az európai kontinens legnagyobb etnikai kisebbségének, a romáknak szembe kell nézniük.

A mai napon ez a fontos kerekasztal-beszélgetés megvitatja majd a romák eredményeit és hozzájárulását a globális kultúrához, különös tekintettel Magyarország történelmére és társadalmára. A mai esemény egyben arra is lehetőséget ad, hogy létrejöjjön egy akcióterv, amely elősegíti a romák vívmányainak az iskolai tankönyvekbe és oktatási anyagokba való bekerülését. A sztereotípiák és az előítéletek mögé belátni és a tudásunkat gyarapítani csak úgy lehet, ha megismerjük más kultúrák hagyományainak komplexitását és árnyalatait.

Függetlenül attól, hogy honnan jött, minden embernek joga van a sikeres élethez, a szakmájában és a magánéletében egyaránt. Ez egyben azt jelenti, hogy mindenkinek azonos hozzáférést kell biztosítani az oktatáshoz, a munkalehetőségekhez, az egészségügyhöz és a lakhatáshoz.

John Kerry külügyminiszter úr a következőket mondta tavaly a Nemzetközi Roma Nap alkalmából: „És ezért van az, hogy a mai napon és minden áldott nap meg kell újítanunk az elkötelezettségünket az iránt, hogy minden egyes ember, nemzeti, vallási és etnikai hovatartozásától függetlenül,  kiteljesedhessen. Csak így lehetséges a romák és minden más ember helyzetbe hozása.”

Szeretnék a Nemzetközi Roma Nap alkalmából a romáknak gratulálni gazdag kulturális örökségükhöz és ahhoz a fáradhatatlan erőfeszítéshez, hogy egy szebb jövőt teremtsenek a közösségeik számára.

Gyümölcsöző megbeszélést kívánok mára Önöknek és köszönöm a lehetőséget.