Beszéd a Pro bono a társadalmi innovációért konferencián

Bell nagykövet nyitóbeszédét mondja a konferencián. (Követségi fotó: Németh Attila)
Bell nagykövet nyitóbeszédét mondja a konferencián.

Jó reggelt! Először is szeretném F. Tóth András úrnak megköszönni a lehetőséget, hogy szólhatok néhány szót a konferencia megnyitóján.

Különösen azért örülök annak, hogy itt lehetek, mert az önkéntesség és az állampolgári részvétel mindig országunk sarokköve volt, és most is az. Az amerikaiak meg vannak győződve arról, hogy a civil társadalom az egészséges demokrácia egyik pillére. Amint Obama elnök mondta: „A demokratikus kormányzáshoz alapvetően szükség van a civil társadalom részvételére. A civil társadalom összehozza az állampolgárokat abban, hogy elszámoltassák a vezetőiket és olyan problémákkal foglalkozzanak, amelyeket a kormány egyedül nem tud megoldani.”

Nagykövetségünk ezért munkálkodik egy erőteljes magyar civil társadalom támogatásán.

Ez a konferencia nagyon is megfelel e célnak, mivel a pro bono munkát támogatja, egy bizonyos fajta önkéntességet, az üzleti közösség részéről jelentkező fontos állampolgári kötelezettségvállalást. A vállalatok és egyéni szakemberek pro bono munkáján keresztül a civil szervezetek olyan szakértelemre és tanácsokra tesznek szert, amilyenekhez másképpen nem juthatnának: a működésükhöz elengedhetetlen iránymutatáshoz.

A pro bono munka a jó társadalmi szerepvállalás lényeges eleme, olyan érték, amit az amerikai vállalatok egészen biztosan értenek. És, amint e konferencia mutatja, olyan érték, amit a magyar magánszektor is tiszteletben tart.

Ez különösen igen fontos most, amikor a civil szervezeteknek egyre több szabályozással és korlátozással kell küszködniük, s a szükséges jogi segítség költségei gyakran a működésükre és programjaikra szánt forrásokat terhelik. Minél kisebb egy szervezet, annál értékesebb számára a stratégiai tervezésen és belső irányításon javító pro bono munka. Az üzleti és a civil szektor között a pro bono munka révén létrejövő párbeszéd gyümölcsöző társulásokhoz vezethet – az Egyesült Államokban és másutt is számtalan példa van erre.  A pro bono munka új ötleteket generál, s az ilyen típusú együttműködés olyan innovatív és inspiráló környezetet teremt, amely a vállalkozásoknak, a civil társadalomnak és a tágabb értelemben vett gazdaságnak egyaránt kedvez.

Örülök annak, hogy az Egyesült Államokból számos, a témában jártas szakember vesz részt ezen a konferencián, hogy megosszuk néhány legjobban bevált gyakorlatunkat, például azt, hogy a pro bono szolgáltatásokat kínáló vállalatoknak társasági adókedvezményeket biztosítunk.

Mint Önök közül sokan tudják, mielőtt Magyarországon megkezdtem nagyköveti szolgálatomat, önkéntes alapon számos non-profit szervezetnél töltöttem be vezető pozíciókat. Személyes tapasztalatból ismerem az ilyen jellegű vállalati és non-profit együttműködés közvetlen előnyeit, és lelkes híve vagyok az Önök törekvéseinek. Mindannyiuknak nagyon köszönöm, amit tesznek – alig várom, hogy ma tanulhassak Önöktől.