Proklamáció— A beutazás felfüggesztése bevándorló, nem-bevándorló és bizonyos további személyek esetében –

Proklamáció— A beutazás felfüggesztése bevándorló, nem-bevándorló és bizonyos további személyek esetében, akik kockázatot jelentenek a 2019. évi új koronavírus terjedése szempontjából
EGÉSZSÉGÜGY

Kiadva 2020. március 11-én.

2020. január 31-én kiadtam a 9984-es számú proklamációt (A beutazás felfüggesztése olyan bevándorló és nem-bevándorló személyek esetében, akik kockázatot jelentenek a 2019. évi új koronavírus terjedése szempontjából és egyéb intézkedések e kockázat kezelésére). Tudomásomra jutott, hogy annak a lehetősége, hogy az új koronavírust (amely időközben a SARS-CoV-2 nevet kapta, és amely a COVID-19 betegséget okozza) elterjesztik az Egyesült Államokba belépő megfertőződött személyek, ami veszélyezteti közlekedési rendszerünket, infrastruktúránkat és nemzetbiztonságunkat. Mivel abban az időszakban a vírus központja a Kínai Népköztársaságban volt, felfüggesztettem és korlátoztam a beutazást minden olyan külföldi számára, aki – bizonyos kivételekkel – az Egyesült Államokba történő beutazását vagy a kívánt beutazását megelőző 14 nap során fizikailag a Kínai Népköztársaságban tartózkodott, kivéve Hong Kong és Makaó különleges adminisztratív státusú régiókat. 2020. február 29-én, tekintettel arra, hogy tartósan fennáll a SARS-CoV-2 vírus emberről emberre történő terjedése az Iráni Iszlám Köztársaságban, kiadtam a 9992 sz. proklamációt (A beutazás felfüggesztése olyan bevándorló és nem-bevándorló személyek esetében, akik kockázatot jelentenek a 2019. évi új koronavírus terjedése szempontjából), felfüggesztettem és korlátoztam a beutazást minden olyan külföldi számára, aki– bizonyos kivételekkel – az Egyesült Államokba történő beutazását vagy a kívánt beutazását megelőző 14 nap során fizikailag az Iráni Iszlám Köztársaságban tartózkodott.

A Járványügyi Ellenőrző és Megelőző Központ (CDC), az Egészségügyi és Humán Szolgáltatási Minisztérium egyik részlege megállapította, hogy a vírus komoly közegészségügyi kockázatot jelent, és a CDC további lépéseket tesz a vírus terjedésének megakadályozására. Ám a CDC-nek, csakúgy, mint az egyes államokbeli, illetve helyi egészégügyi szerveknek, korlátozott források állnak rendelkezésre, és a közegészségügyi ellátás összeomolhat, ha az emberről emberre történő, tartósan fennálló fertőzés nagy mértékben jelentkezik az Egyesült Államokban. Fennáll annak lehetősége, hogy az emberről emberre történő, tartósan fennálló fertőzésnek messze ható közegészségügyi, gazdasági, nemzetbiztonsági és társadalmi következményei lesznek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megállapította, hogy az emberről emberre terjedő, tartósan fennálló SARS-CoV-2 fertőzést a schengeni övezet több országában tapasztalják. E proklamáció szempontjából a következő országok alkotják a schengeni övezetet: Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország és Svájc. Pillanatnyilag a Kínai Népköztársaságon kívül a schengeni övezetben található a legnagyobb számú igazolt COVID-19 eset. A 2020. március 11-i állapot szerint a schengeni övezet országaiban 17 442 eset van, 711 haláleset történt, és a fertőzési arány növekvő tendenciát mutat. A 2020. március 9-i állapot szerint a schengeni övezet összesen 201 esetet exportált 53 országba. Ezen túlmenően, az emberek szabad mozgása az schengeni övezet országai között megnehezíti a vírus terjedésének kezelését.

Az Egyesült Államok Kormánya nem képes hatékonyan szűrni és ellenőrizni a schengeni övezetből továbbra is érkező valamennyi utazót. Annak a lehetősége, hogy a schengeni övezetből az Egyesült Államokba beutazni kívánó fertőzött személyek átadják a fertőzést anélkül, hogy ezt felfedeznénk, veszélyezteti közlekedési rendszerünket, infrastruktúránkat és nemzetbiztonságunkat. Tekintettel annak fontosságára, hogy az Egyesült Államokban levő személyeket megvédjük ennek a súlyos fertőző betegségnek a veszélyétől, úgy döntöttem, hogy az Egyesült Államok érdeke azt kívánja, korlátozzuk és függesszük fel a beutazást az Egyesült Államokba minden olyan külföldi számára, aki az Egyesült Államokba történő beutazását vagy a kívánt beutazását megelőző 14 nap során fizikailag a schengeni övezetben tartózkodott. Az Egyesült Államok és a schengeni övezet közötti kereskedelem szabad áramlása továbbra is gazdasági prioritás az Egyesült Államok számára, én pedig továbbra is elkötelezett maradok az nemzeteink közötti kereskedelem elősegítése mellett.

MINDEZEK KÖVETKEZTÉBEN ÉN, DONALD J. TRUMP, Az Egyesült Államok Elnöke, az Alkotmány és az Egyesült Államok törvényei, köztük a Bevándorlási és Állampolgársági Törvény, 8 U.S.C 1185 (a) 212(f) és 215(a) cikkelyei, valamint az Egyesült Államok Törvénykönyve cím alatti 301-es cikkelye által rám ruházott hatalomnál fogva ezennel megállapítom, hogy az ennek a proklamációnak 1-es cikkelye által megnevezett személyek korlátozatlan beutazása az Egyesült Államokba káros lenne az Egyesült Államok érdekei számára, kivéve a 2-es cikkely által jelzett eseteket, és hogy az ő beutazásuk bizonyos korlátozások, megszorítások és kivételek alá essen. Ezért a következőket hirdetem ki:

1. cikkely. A beutazás felfüggesztése és korlátozása. Minden olyan bevándorló vagy nem-bevándorló külföldi beutazása az Egyesült Államokba, aki az Egyesült Államokba történő beutazását vagy a kívánt beutazását megelőző 14 nap során fizikailag a schengeni övezetben tartózkodott, ezennel fel van függesztve és e proklamáció 2-es cikkelye szerinti korlátozás alá esik.

2. cikkely. A beutazás felfüggesztésének és korlátozásának hatálya.
(a) E proklamáció 1-es cikkelye nem vonatkozik:
(i) az Egyesült Államok törvényes állandó lakosaira;
(ii) olyan külföldiekre, akik USA állampolgárok vagy törvényes állandó lakosok házastársai;
(iii) olyan külföldiekre, akik USA állampolgárok vagy törvényes állandó lakosok szülei vagy törvényes gyámjai, feltéve, ha az USA állampolgár vagy törvényes állandó lakos nem házas és 21 évesnél fiatalabb;
(iv) olyan külföldiekre, akik USA állampolgárok vagy törvényes állandó lakosok testvérei, feltéve, hogy mindkét fél 21 évesnél fiatalabb és egyikük sem házas;
(v) olyan külföldiekre, akik USA állampolgárok vagy törvényes állandó lakosok gyermekei, nevelt gyermekei vagy gyámsága alatt vannak, illetve akik az IR-4 vagy IH-4 vízumkategóriák értelmében leendő örökbefogadottként kívánnak beutazni az Egyesült Államokba;
(vi) olyan külföldiekre, akik az Egyesült Államok Kormánya meghívása alapján a vírus visszaszorításához vagy ártalmának csökkentéséhez kapcsolódó céllal utaznak be;
(vii) olyan külföldiekre, akik a C-1, D, vagy C-1/D vízummal legénység tagjaként, illetve minden olyan külföldire, akik légi vagy tengeri legénység tagjaként utaznak be az Egyesült Államokba;
(viii) minden olyan külföldire, aki

(A) a következőkben felsorolt valamelyik vízum hatálya szerint kíván beutazni az Egyesült Államokba vagy azon átutazni: A-1, A-2, C-2, C-3 (külföldi kormány tisztviselőjeként vagy a tisztviselő közvetlen családtagjaként), E-1 (TECRO vagy TECO alkalmazottként vagy az alkalmazott közvetlen családtagjaiként), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1-től NATO-4-ig, vagy NATO-6 (vagy ezen NATO kategóriák valamelyikében nem-bevándorlóként kívánnak beutazni); vagy

(B) akinek beutazása a Egyesült Nemzetek Székháza Egyezmény 11-es cikkelyének hatálya alá esik;
(ix) olyan külföldiekre, akiknek beutazása az Egészégügyi és Humán Szolgáltatási Miniszter – a CDC igazgatója vagy annak kinevezettje által meghozott – elbírálása alapján nem járna a vírus behurcolásának, átadásának vagy terjesztésének kockázatával;
(x) olyan külföldiekre, akiknek beutazása az Egyesült Államok fontos rendészeti céljait segítené elő a Külügyminiszter, a Belbiztonsági Miniszter vagy az általuk kinevezettek döntése értelmében, ami az Igazságügyi Miniszter vagy az általa kinevezett javaslatán alapul;
(xi) olyan külföldiekre, akiknek beutazása nemzeti érdeknek minősül a Külügyminiszter, a Belbiztonsági Miniszter vagy az általuk kinevezettek döntése értelmében; vagy
(xii) az Egyesült Államok Fegyveres Ereje tagjaira és az USA Fegyveres Ereje tagjainak házastársaira és gyermekeire.
(b) Ezen proklamációnak semmilyen része nem értelmezhető úgy, hogy az befolyásolja bármely személy menedékhez történő hozzáférését, eltávolításának megtagadását vagy védelmét olyan törvény alapján, amely a kínzás és egyéb kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni konvenciót hajt végre, az Egyesült Államok törvényeivel és szabályaival összhangban.

3. cikkely. Végrehajtás és Alkalmazás. (a) Ezen proklamációt a Külügyminiszter hajtja végre azon eljárások hatálya alá eső vízumokra vonatkozóan, melyeket a Külügyminiszter, a Belbiztonsági Miniszterrel történő konzultáció során állapíthat meg. Ezen proklamációt a Belbiztonsági Miniszter hajtja végre azon eljárások hatálya alá eső vízumokra vonatkozóan, melyeket a Belbiztonsági Miniszter, a Külügyminiszterrel történő konzultáció során állapíthat meg.
(b) A vonatkozó törvénnyel összhangban a Külügyminiszter, a Közlekedési Miniszter és a Belbiztonsági Miniszter gondoskodnak arról, hogy az ezen proklamáció hatálya alá eső személy ne szálljon fel az Egyesült Államokba tartó légijárműre.
(c) A Belbiztonsági Miniszter rendelkezhet olyan előírásokról és eljárásokról, melyek biztosítják ennek a proklamációnak a végrehajtását minden, az Egyesült Államokba történő belépési ponton és azok között.
(d) Az olyan külföldieket, akik csalással, tények tudatos elferdítésével vagy illegális beutazással kijátsszák ezen proklamáció végrehajtását, a Belbiztonsági Minisztérium a lehető leghamarabb kitoloncolja.

4. cikkely. Elévülés. Ezen proklamáció addig marad érvényben, amíg az Elnök meg nem szünteti. Az Egészségügyi és Humán Szolgáltatási Miniszter tesz javaslatot az Elnöknek ezen proklamáció folytatására, módosítására vagy megszüntetésére, a 9934 sz. proklamáció 5. cikkelyében leírtak módosítása alapján.

5. cikkely. Hatályba lépés ideje. Ezen proklamáció 2020. március 13-án a nyári időszámítás szerinti keleti parti időzóna 23:59 percében lép életbe. Ezen proklamáció nem vonatkozik olyan személyekre, akiknek az Egyesült Államokba tartó menetrend szerinti repülőjárata 2020. március 13-án a nyári időszámítás szerinti keleti parti időzóna 23:59 perce előtt szállt fel.

6. cikkely. Elválaszthatóság. Az Egyesült Államok célkitűzése az, hogy ezt a proklamációt a lehető legnagyobb mértékben alkalmazza az Egyesült Államok nemzetbiztonsági, közbiztonsági és külpolitikai érdekeinek előmozdítása érdekében. Következésképpen:
(a) ha ennek a proklamációnak bármely rendelkezése vagy bármely rendelkezés alkalmazása bármely személy vagy körülményesetében érvényét veszti, az nem érinti a proklamáció többi részét és rendelkezéseinek alkalmazását bármely személy vagy körülmény esetében;
(b) ha ennek a proklamációnak bármely rendelkezése vagy bármely rendelkezés alkalmazása bármely személy vagy körülmény esetében érvényét veszti bizonyos eljárási követelmények hiánya következtében, a végrehajtó ág megfelelő tisztségviselői életbe léptetik a hiányzó eljárási követelményeket, az érvényben levő törvények és a vonatkozó bírósági határozatoknak való megfelelés érdekében.

7. cikkely. Általános rendelkezések. (a) Ezen proklamáció semmilyen része semmilyen módon nem csorbítja vagy befolyásolja:
(i) a törvény által a végrehajtó ág bármely minisztériumára vagy ügynökségére, illetve annak vezetőjére ruházott hatalmat; vagy
(ii) az Üzemeltetési és Költségvetési Hivatal Igazgatójának költségvetési, adminisztratív vagy törvényhozási javaslataira vonatkozó tevékenységét.
(b) Ezen proklamáció a vonatkozó törvénnyel összhangban és a rendelkezésre álló források függvényében alkalmazandó.
c) Ezen proklamációnak nem szándéka létesíteni, és nem létesít semmilyen alanyi vagy eljárási jogot vagy előnyt, amelyek perrel vagy méltányossági alapon érvényesíthetők lennének bárki által az Egyesült Államok, annak minisztériumai, ügynökségei vagy testületei, illetve azok tisztségviselői, ügynökei vagy bármilyen más személy ellen.

A FENTIEKET ezennel kézjegyemmel tanúsítom március 11. napján, az Úr kétezer-huszadik, és az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének kétszáznegyvennegyedik évében.
DONALD J. TRUMP

Forrás: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/