Hivatalos jelentések

Magyarországra vonatkozó fejezetek magyar fordításban az USA Külügyminisztériumának éves jelentéseiben

E jelentések eredeti, angol nyelvű kiadásait, valamint az USA Kormányának további jelentéseit megtalálják angol nyelvű oldalunkon.

Az Elidegeníthetetlen Jogok Bizottságának jelentése

Kiadja az USA Külügyminisztériuma

Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról

Jelentés az emberkereskedelemről

Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról

Jelentés a világban tapasztalható antiszemitizmusról

Az emberi jogok és a demokrácia támogatása: Az USA teljesítménye