Hivatalos jelentések

Magyarországra vonatkozó fejezetek magyar fordításban az USA Külügyminisztériumának éves jelentéseiben

E jelentések eredeti, angol nyelvű kiadásait, valamint az USA Kormányának további jelentéseit megtalálják angol nyelvű oldalunkon.

Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról

Jelentés az emberkereskedelemről

Nemzetközi jelentés a vallásszabadságról

Jelentés a világban tapasztalható antiszemitizmusról

Az emberi jogok és a demokrácia támogatása: Az USA teljesítménye