Trojan Footprint és Black Swan hadgyakorlat 2022

A Black Swan 2022 nemzetközi különleges műveleti gyakorlat 2022. április 25. és május 13. között zajlott Magyarországon, a Magyar Honvédség és az Egyesült Államok Európai Különleges Műveleti Parancsnoksága (SOCEUR) közös szervezésében. Magyar parancsnokság alatt Magyarország és az összes R-SOCC (Regional Special Operations Component Command) partnerország, köztük Ausztria, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia katonái, valamint az Egyesült Államok, Csehország, Lengyelország és Románia katonái is részt vettek a gyakorlaton.

A Black Swan 2022 a Trojan Footprint 22 gyakorlat része, amely az Egyesült Államok Európai Különleges Műveleti Parancsnoksága által szervezett éves többnemzeti gyakorlatot, amelynek célja a katonai szinkronizációs képességek felmérése és több európai terület egyidejű védelme.

A Trojan Footprint 22 a különleges műveleti erők (SOF) elsőszámú gyakorlata Európában, amelyen 30 nemzet vesz részt. A gyakorlat elsődleges célja, hogy fejlessze a különleges műveleti erők elhárító képességét számtalan fenyegetéssel szemben, miközben elősegíti a hagyományos erőkkel való integrációt is, és javítja az együttműködést a NATO-szövetségeseinkkel és európai partnereinkkel. A Trojan Footprint 22 megerősíti a katonai felkészültséget, bizalmat épít, és olyan tartós kapcsolatokat alakít ki, amelyek elősegítik a békét és a stabilitást egész Európában. Egyetlen nemzet sem képes egyedül szembenézni a mai kihívásokkal. A Trojan Footprint 22 bizonyítja a NATO elszántságát az iránt, hogy megvédje a NATO-országok szuverenitását, és a regionális partnerekkel együtt dolgozzon a biztonságos és stabil Európa érdekében. Nyelvtől, nemzetiségtől, területtől függetlenül minden szövetséges és partner SOF felelős azért, hogy a hagyományos erőket nem hagyományos módon támogassa a globális biztonság védelmében.

A Trojan Footprint és a Black Swan lehetőséget nyújt a különleges műveleti erők képességeinek értékelésére, különösen a kombinált különleges műveleti erők-integráció összetettebb aspektusait illetően.