A G7 külügyminiszterek nyilatkozata a Müncheni Biztonsági Konferencián 

2023. február 21.

 

Hayashi Yoshimasa, Japán külügyminiszterének nyilatkozata a Müncheni Biztonsági Konferencia G7 Külügyminiszterek találkozójának elnökeként. 

A G7-ek külügyminiszterei – Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és az Európai Unió főképviselője – 2023-ban először találkoztak a japán elnökség alatt, és hangsúlyozták a jogállamiságon alapuló nemzetközi rend fenntartása iránti elkötelezettségüket. 

A G7-tagok mély részvétüket fejezték ki a február 6-i földrengés hatásaival küzdő török és szír népnek. A G7-tagok a partnerekkel együttműködve biztosítják, hogy a szükséges humanitárius, válságkezelési és technikai segítségnyújtás korlátlanul rendelkezésre álljon. Ezért aláhúzták annak fontosságát, hogy maradéktalanul végrehajtsák a humanitárius segítségnyújtás északnyugat-szíriai kiterjesztéséről szóló határozatot. 

Majdnem napra pontosan egy évvel azután, hogy Oroszország teljeskörűen lerohanta Ukrajnát, a G7-tagok megerősítették, hogy megingathatatlanul szolidárisak Ukrajnával, amíg csak szükséges. Üdvözölték Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter részvételét a találkozón, valamint Ukrajna elkötelezettségét az igazságos és tartós béke mellett, amint az Zelenszkij elnök a G20-ak 2022. novemberi csúcstalálkozóján adott beszédében elhangzott. Kötelezettséget vállaltak arra, hogy aktívan együttműködnek Ukrajnával ennek érdekében. A lehető leghatározottabban elítélték az orosz kormány Ukrajnával szemben indított, provokálatlan és brutális agressziós háborúját. Felszólították Oroszországot, hogy azonnal és feltétel nélkül vonja ki minden haderejét és felszerelését Ukrajnából, és tartsa tiszteletben Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi integritását nemzetközileg elismert határain belül. Az Egyesült Nemzetek Szervezete tagjainak az Egyesült Nemzetek Alapokmányával összhangban tartózkodniuk kell bármely állam területi integritása vagy politikai függetlensége elleni fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától. Kötelezték magukat arra, hogy mindenekelőtt ezt az alapelvet védik meg Oroszország agressziójával szemben, nemcsak Ukrajna, hanem az egész nemzetközi közösség érdekében. 

 A G7 tagjai elítélték Oroszország folyamatos támadásait az ukrán civilek és kulcsfontosságú infrastruktúrák ellen. Hangsúlyozták, hogy nem maradhatnak büntetlenül a háborús bűnök és más atrocitások, beleértve a polgári lakosság és az infrastruktúra elleni támadásokat, valamint a szűrési műveleteket és az ukrán civilek Oroszországba történő kényszertelepítéseit. Ismételten hangsúlyozták elkötelezettségüket amellett, hogy a nemzetközi joggal összhangban elszámoltassák az összes felelőst, beleértve Putyin elnököt és az orosz vezetést is. 

A G7-tagok továbbra is elkötelezettek az Oroszországgal szembeni szankciók fenntartása és szigorítása mellett, hogy korlátozzák háborús erőfeszítéseit, valamint az Oroszország Ukrajna ellen folytatott illegális háborúját anyagilag támogató államokkal szemben. 

 Elvárják, hogy harmadik államok ne kerüljék meg és ne ássák alá ezeket az intézkedéseket, és felszólították a harmadik feleket, hogy hagyjanak fel az orosz hadseregnek és a hozzá kapcsolódó erőknek nyújtott támogatással, másként súlyos következményekkel kell szembenézniük. 

A G7 tagjai elkötelezettek az orosz háború és az orosz kormány által az energia és az élelmiszerek fegyverként való használatával okozott globális szenvedés enyhítése mellett. Megerősítették a fekete-tengeri gabonakezdeményezés folytatásának és kiterjesztésének alapvető fontosságát, és hangsúlyozták, hogy az orosz hatóságoknak fokozniuk kell az ellenőrzések és műveletek ütemét, hogy megfeleljenek a globális keresletnek. Elítélték, hogy Oroszország folyamatosan alkalmazza az információs manipulációt és hogy világszerte dezinformációs kampányokat folytat, amelyek célja, hogy másokra hárítsák a felelősséget. 

 A G7-tagok megerősítették, hogy továbbra is támogatni fogják Ukrajnát abban, hogy gyakorolja az orosz invázióval szembeni védekezéshez való jogát, többek között katonai és védelmi támogatás nyújtásával. Kiemelték a G7+ partnerek összehangolt erőfeszítéseit, amelyek a civilek és a kulcsfontosságúinfrastruktúrák elleni brutális orosz támadások hatásainak enyhítésére irányuló energiatámogatás nyújtására irányulnak. 

 A G7-tagok – emlékeztetve arra, hogy 77 éve nem került sor nukleáris fegyver bevetésre –megismételték, hogy Oroszország felelőtlen nukleáris retorikája elfogadhatatlan, és hogy a vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverek, illetve a kapcsolódó anyagok bármilyen alkalmazása súlyos következményekkel járna. Elítélték, hogy Oroszország továbbra is elfoglalja és militarizálja a Zaporizzsjai Atomerőművet, és felszólítottak az orosz haderők és személyzet azonnali kivonására. Hangsúlyozták, hogy teljes mértékben támogatják a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek az ukrajnai nukleáris biztonsággal, védelemmel és biztosítéki intézkedésekkel kapcsolatos aggodalmak kezelésére irányuló erőfeszítéseit. 

  

A G7 tagjai a leghatározottabban elítélték, hogy Észak-Korea 2023. február 18-án újabb interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM) indított. Ez a cselekmény durván megsérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, és veszélyezteti a regionális és nemzetközi békét és biztonságot. Nyomatékosan felszólították Észak-Koreát, hogy teljes mértékben tegyen eleget a vonatkozó ENSZ BT-határozatokból eredő valamennyi kötelezettségének. Észak-Korea meggondolatlan magatartása a nemzetközi közösség egységes válaszlépését követeli, beleértve az ENSZ Biztonsági Tanácsának további jelentős intézkedéseit. Felszólítottak minden államot, hogy teljes mértékben és hatékonyan feleljen meg az ENSZ BT valamennyi határozatának. 

 A G7 tagjai megerősítették továbbá a szabad és nyitott Indo-csendes-óceáni térség fenntartása iránti közös elkötelezettségüket, amely befogadó, és a jogállamiságon, a közös elveken, a területi integritáson, az átláthatóságon, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelmén, valamint a viták békés rendezésén alapul. Határozottan elleneztek minden olyan egyoldalú kísérletet, amely a status quo erőszakkal vagy kényszerrel történő megváltoztatására irányul. Kitartottak a partnerekkel való együttműködés mellett, hogy biztosítsák a világ békéjét, biztonságát és jólétét. 

Forrás: U.S. Department of State