Marc Dillard amerikai ügyvivő: Európa és az Egyesült Államok biztonsági érdekei forognak kockán

Európa és az Egyesült Államok biztonsági érdekei forognak kockán

Marc Dillard amerikai ügyvivő hvg360-on megjelent véleménycikke

Az egész világ figyelemmel kíséri Oroszország Ukrajnával szembeni provokálatlan agresszióját, hiszen Oroszország tettei nemcsak Ukrajnára, hanem Európára és a nemzetközi szabályokon alapuló rendre is veszélyt jelentenek. A mi célunk egyszerű. Szövetségeseinkkel és partnereinkkel együtt kiállunk az európai egység támogatása, a transzatlanti kapcsolataink megerősítése, valamint a demokratikus államok és intézmények segítése mellett. Mindezt azért tesszük, hogy jobbá tegyük mind az Egyesült Államok, mind Magyarország polgárainak életét.

Ez nem a Kelet és a Nyugat (vagy Oroszország és az Egyesült Államok) konfliktusa, ahol Magyarország csak külső szemlélő. Magyarországot és biztonságát közvetlenül érinti minden olyan lépés, amely a globális szabályokon alapuló rendet fenyegeti. Ez még inkább így van, amikor ez a fenyegetés Magyarország szomszédságában jelenik meg. Magyarország úgy döntött, hogy csatlakozik a NATO-hoz. Azóta Magyarország és a NATO a partnerségünk révén nagyobb biztonságot, stabilitást és több lehetőséget élvez. Oroszország destabilizáló akciói az ukrán határon fenyegetést jelentenek a Magyarország és transzatlanti szövetségesei által kivívott biztonságra és stabilitásra, békére és jólétre nézve.

Ahogy Antony Blinken külügyminiszter úr január 20-án Berlinben elmondta, most sok minden forog kockán. Igaz, hogy Ukrajna jövőjéről beszélünk, de egyben azokról az elvekről is, amelyek évtizedek óta biztonságosabbá és stabilabbá tették a világot.

Azért foglalkozunk az Ukrajnában zajló eseményekkel, mert tiszteletben tartjuk az elveket, amelyek megalapozzák a nemzetközi békét és biztonságot: hogy egy állam határait és területi integritását nem lehet erőszakkal megváltoztatni, és hogy az országoknak joguk van az önrendelkezéshez. A nemzetközi közösség minden egyes tagjának vállalnia kell a következményeket, amennyiben nem tesz eleget az általa vállalt kötelezettségeknek.

Ha Oroszország büntetlenül megsérthetné ezeket az elveket, az azt jelezné a világ többi országának, hogy ezek az elvek feláldozhatók.

Együtt cselekszünk. Antony Blinken amerikai külügyminiszter világosan fogalmazott: az Egyesült Államok nem fog Európa nélkül tárgyalni Európáról. Ukrajna nélkül nem tárgyalunk Ukrajnáról.

A valós veszély

Az elmúlt két évtizedben Oroszország megszállt két szomszédos országot, beavatkozott mások választásaiba, vegyi fegyvereket vetett be idegen földön elkövetett merényletekhez, politikai eszközként használta a gázszállítást, és megsértette a nemzetközi fegyverzetellenőrzési megállapodásokat.

2014-ben, miután ukránok milliói tüntettek a demokratikus jövőért, Oroszország válságot kreált, megszállta és elfoglalta a Krím-félszigetet, és háborút indított Kelet-Ukrajnában orosz résztvevőkkel, és Oroszország által vezetett, kiképzett, ellátott és pénzelt fegyveres csoportokkal. A háborúban több mint 14 000 ukrán vesztette életét. Oroszország ma is megszállva tartja Georgia és Ukrajna egyes részeit, és nem tartotta be a Moldovából való kivonulásra vonatkozó kötelezettségvállalását sem. Most pedig Oroszország tettei, mint a több mint 100 000 fős csapatösszevonás Ukrajna határán, nemcsak Ukrajnát, hanem egész Európát is újra válságba sodorják.

Putyin elnök álnok módon Ukrajnát hibáztatja a provokálatlan orosz katonai mozgósításáért. De Ukrajna és a NATO katonai magatartása mindig is tisztán védelmi jellegű volt. Oroszországgal ellentétben Ukrajna betartotta a minszki megállapodásban vállalt kötelezettségeit, amelynek célja a donbászi tűzszünet biztosítása volt.

Putyin valójában attól tart, hogy a demokratikus értékek és az emberi jogok gyakorlása fokozatosan tovább bomlasztja a hatalmát. E félelmekre reagálva Oroszország könyörtelenül igyekszik dezinformációval és katonai megfélemlítéssel aláásni az ukrán demokráciát. Röviden, Oroszország fellépése veszélyes és destabilizáló.

Cselekvési terv

Az Egyesült Államok folytatni akarja a nemzetközi koalíció építését Európában és világszerte olyan partnerekkel, akik tisztán látják ezt a fenyegetést. Magyar szövetségeseink kulcsfontosságúak ebben az erőfeszítésben. Transzatlanti egységünk és elszántságunk a leghatékonyabb eszköz az orosz agresszióval szemben. Elkötelezettek vagyunk a diplomácia mellett, és világossá tettük, hogy a diplomáciai út jelenti az egyetlen tartós megoldást mindenki számára.

Ha azonban Oroszország a másik utat választja, és újra betör Ukrajnába, mi készen állunk arra, hogy partnereinkkel és szövetségeseinkkel együtt súlyos következményeket rójunk ki Oroszországra, amint azt a G7, az EU és a NATO nemrégiben megerősítette. Ezek jelentős szankciók lennének – pénzügyi, gazdasági és olyan szankciók, amelyeket eddig még nem vetettünk ki. Szükség esetén megerősítenénk Ukrajna és a NATO védelmét is, amit Putyin – állítása szerint – nagyon el szeretne kerülni.

Oroszország Ukrajnával szembeni fenyegetése mindenhol fenyegetést jelent a demokratikus értékekre. Az amerikaiaknak és a magyaroknak együtt kell kiállniuk Ukrajna mellett, hogy biztosítsák a szabad és stabil Európát, ami minden demokráciában élő ember érdeke, legyen szó amerikairól, magyarról vagy bárkiről szerte a világon.

A szerző az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője.