Pályázati felhívás intézményeknek: ELF Program

Pályázati felhívás intézményeknek: ELF Program

 

Az Egyesült Államok budapesti Nagykövetségének Közkapcsolati Osztálya pályázatot hirdet magyar egyetemek számára a 2024-2025-ös tanévben angol nyelvtanárok, úgynevezett English Language Fellow ösztöndíjasok (ELF) fogadására.

Az ELF programmal kapcsolatos minden költséget az Egyesült Államok Külügyminisztériuma fedez, beleértve a fizetést, a lakhatást és az utazást. A fogadó intézményektől csak logisztikai támogatást kérnek, mint például lakáskeresés az ELF-nek vagy a tartózkodási engedély megszerzésében való segítségnyújtás.

Azok az egyetemek jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a jelentkezési lapon felsorolt valamennyi követelménynek.

Az angol nyelvi tanárok/ ösztöndíjasok TEFL/TESL mesterdiplomával rendelkeznek, akik élvonalbeli módszereket alkalmaznak a kommunikatív angol nyelvi készségek tanítására. Teljes munkaidős angol, mint idegen nyelv (EFL) oktatóként dolgoznak, és hetente legfeljebb 20 órát taníthatnak.

A ösztöndíjas projektek közé általában az angol, mint idegen nyelv, az angol nyelv speciális célokra (ESP) vagy az amerikai tanulmányok oktatása tartozik. Emellett az ösztöndíjasok részt vehetnek, akár szervezőként is, olyan kapcsolódó tevékenységekben, mint például a tananyagok és óravázlatok kidolgozása, workshopok és szemináriumok tartása tanárok számára, vagy angol nyelvű társalgási/vitaklubok szervezése diákoknak. Az ösztöndíjasok részt vehetnek a fogadó intézmény által szervezett különböző ismeretterjesztő tevékenységekben is.

Az ösztöndíjasok legfeljebb 10 hónapra kapnak megbízást és érkeznek a fogadó intézményhez, 2024 szeptemberétől kezdődően.

A programmal kapcsolatos további információkat itt és itt talál.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 1.

A fogadó intézménynek igazolnia kell, hogy képes megfelelő szakmai, logisztikai és költségmegosztási támogatást nyújtani az ELF projekthez:

  • Rendelkezésre állít egy munkatársat, aki mentorként segíti az ösztöndíjast.
  • Segít az ösztöndíjasnak a helyi tartózkodási engedély megszerzésében.
  • Segítséget nyújt a szakmai munkával kapcsolatos kérdésekben az év során.
  • Megfelelő lakhatási lehetőséget keres, és megismerteti az ösztöndíjassal a várost és a régiót.
  • Irodahelyiséget, felszerelést és internet-hozzáférést biztosít.
  • Szorosan együttműködik az Egyesült Államok budapesti Nagykövetségével az ösztöndíjprogram sikerének biztosítása érdekében, beleértve a rendszeres beszámolókat.

 

Kérjük, hogy az ELF-et igénylő tanszék vezetője a kitöltött ELF-pályázati űrlapot az Egyesült Államok Nagykövetségének Közkapcsolati Osztályára, a következő címekre szíveskedjen küldeni: budapestspeakers@state.gov és kovacsd@state.gov

Az angol nyelvű jelentkezési lap letölthető DOCX (30KB) és PDF (116KB) formátumban is.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 1.