Nemzetközi Roma Nap

Antony J. Blinken külügyminiszter közleménye 

2021. április 7.

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya nevében a Nemzetközi Roma Nap alkalmából a legjobb kívánságaimat küldöm minden roma számára.

Szerte a világon április 8-án ünnepeljük a romák gazdag kultúráját, nyelvét és örökségét, közöttük roma amerikaiak generációit is, akik részt vettek az Egyesült Államok felépítésében.

A mai napon arra is emlékezünk, hogy sok roma továbbra is az intézményes diszkrimináció és erőszak elszenvedője. A diszkriminatív bánásmód és sztereotipizálás világszerte akadályozza a romákat, hogy teljes mértékben részt vegyenek a politikai, társadalmi és gazdasági életben. Sürgetjük a kormányokat, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, a lakhatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, és közszolgáltatásokhoz, illetve tartsák be nemzetközi kötelezettségeiket az emberi jogok tiszteletben tartására, amelyek minden állampolgárt megilletnek. A COVID-19 járvány idején különösen fontos, hogy a közéleti vezetők elítéljék a gyűlöletbeszédet és annak káros következményeit, valamint kezeljék és megelőzzék az intézményes és strukturális rasszizmusból eredő egészségügyi egyenlőtlenségeket.

Az Egyesült Államok üdvözli a 2020 októberében a 34 országból álló Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség romaellenes diszkrimináció munkadefinícióját, amely a kormányok és a nyilvánosság számára egy hasznos eszköz az előítéletesség számos megnyilvánulásának azonosítására.

Minden egyén szabadnak és egyenlő méltósággal és jogokkal születik, és az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett az emberi jogok és faji egyenlőség mellett, itthon és más országokban egyaránt. A Nemzetközi Roma Nap alkalmából megerősítjük ezen elkötelezettségünket a romák iránt világszerte.