Michael Pompeo külügyminiszter beszéde a sajtótájékoztatón

Michael Pompeo külügyminiszter beszéde

a Szijjártó Péter külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón

2019. február 11.

Külügyminisztérium, Budapest

 

– ahogyan elhangzott –

Köszönöm, Péter. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy amerikai külügyminiszterként először lehetek Magyarországon, és találkozhatom Orbán miniszterelnök úrral és Benkő honvédelmi miniszter úrral. Péter, Önnel és csapatával is nagyon jó volt találkozni!

Különösen fontos látogatást tenni Közép-Európában most, amikor a kommunizmus végének harmincadik évfordulójára emlékezünk.

A magyar emberek három évtizede azon dolgoznak, hogy szabad és virágzó nemzetet építsenek Közép-Európa szívében.  Az USA a kezdetektől fogva Önök mellett áll – kereskedelmi kapcsolatok, külföldi támogatás, védelmi együttműködés és a magánemberek közötti kapcsolatok révén. Amikor így teszünk, azt a régi hagyományt folytatjuk, amelynek során Amerika és Magyarország egymás mellett állnak a szabadság oldalán.

Néhány évvel ezelőtt még páncélos felderítő tiszt voltam, korábban lovassági tisztnek hívtak volna. Hálával tartozom Kovács Mihály ezredesnek, az USA lovassága megalapítójának, aki az amerikai szabadságért harcolt és adta életét a mi Függetlenségi Háborúnkban.  Felidézném Lincoln Kossuthot támogató határozatát is, amelyben kijelentette, hogy az amerikaiak Magyarország mellett állnak a “szabad intézmények tartós, mély tiszteletében.”

Ezen a héten azért vagyok Közép-Európában, hogy megbeszéljük, hogyan újítsuk meg és mélyítsük el ezt a különleges kapcsolatot országaink között.  Ez az erős honvédelemmel kezdődik.  Péter már bejelentette, és én örömmel jelentem be vele együtt, hogy megkötöttük a Védelmi Együttműködési Megállapodást.

Ez mindkét ország számára nagyszerű lesz.  A miniszter úrnak azt a mai bejelentését is üdvözlöm, hogy új védelmi képességeket vásárolnak az USA-tól.   Ezek a lépések, valamint Magyarország kötelezettségvállalása, hogy a GDP két százalékát fogja honvédelemre költeni, valamint az erős magyar jelenlét Afganisztánban erősíteni fogják Magyarország és a NATO biztonságát.

Elég csupán Ukrajnára, Magyarország közvetlen szomszédjára tekinteni ahhoz, hogy megértsük, miért van erre szükség.  Ma a külügyminiszter úrral beszéltem annak sürgető fontosságáról, hogy támogassuk Ukrajnát a szuverenitásáért és területi integritásáért folytatott erőfeszítéseiben. Nem engedhetjük meg, hogy Putyin éket verjen a baráti NATO-országok közé.  A magyarok túlságosa is jól tudják a saját történelmükből, hogy egy tekintélyelvű Oroszországnak nem érdeke a kisebb országok szabadsága és szuverenitása.

Nem Oroszország az egyetlen olyan hatalom, amely gyengíteni akarja a szabadságot ebben a térségben.  Péternek ma felvetettem, milyen veszélyeket rejt, ha Kínának megengedik, hogy hídfőállást építsen ki Magyarországon, és nyíltan beszéltünk arról, hogyan tudnánk együtt dolgozni ezen az ügyön. Az ázsiai-csendes óceáni térség országainak tapasztalata megmutatta, hogy Peking kézfogása feltételekkel jár – olyan feltételekkel, amelyek Magyarországot mind gazdasági, mint politikai tekintetben lekötelezett helyzetbe hozzák.

A különbség köztük és közöttünk az, hogy Oroszország és Kína olyan autoriter hatalmak, amelyek nem osztoznak azokban a szabadságtörekvésekben, amelyekért az amerikaiak és a magyarok harcoltak.  Ma találkoztam a magyar civil társadalom képviselőivel és beszéltünk a demokratikus intézmények védelmének és erősítésének fontosságáról az egész nyugati világban.  Amerikaiak és magyarok mindig együtt álltak a szabadságért folytatott harcban, és ezt ezután is folytatjuk. Ezért vagyok nagyon büszke a Trump kormányzat elköteleződésére a Magyarországgal való kapcsolat mellett.

Azzal kezdtem, hogy a kommunizmus végének 30. évfordulóját említettem. Olyan kezdeményezéseket jelentek most be, amelyekkel erősítjük az Egyesült Államok szerepvállalását Közép-Európa szerte.  Növeljük a támogatást az személyközi kapcsolatok, események és csereprogramok fejlesztésére. Ez illeszkedik mind az USA, mind Magyarország küldetéséhez.  Ezen erőfeszítések részeként örömmel jelentem be, hogy Magyarország is része lett a Jövendő Vezetők Csereprogramjának, amely ösztöndíjakat biztosít magyar középiskolások számára, hogy egy-egy amerikai családdal élve és amerikai iskolába járva egy évet tölthessenek az USÁ-ban. Mondtam is Péternek, hogy minden diáknak Kansasbe kell jönnie.  Ebben az államban nevelkedtem. (Nevetés.)  Több támogatást adunk Magyarországnak, hogy segítsük korrupció elleni harcát, hogy erősítsük országaink rendvédelmi együttműködését, valamint mentorálást, képzést és amerikai csereutakat biztosítunk a független média számára mind a négy visegrádi országban.

A közelmúltban az USA túl gyakran nem volt jelen Közép-Európában.  Ez elfogadhatatlan.  Ellenlábasaink betöltötték ezt a vákuumot.  Ma megerősítjük határozott szándékunkat, hogy harcoljunk a pozitív befolyásért ebben a térségben.  Ezt olyan, erőteljesebb diplomáciai tevékenység  révén tesszük, amely a stratégiai együttműködést keresi, de azt is megengedi, hogy őszintén, szövetségesekhez illő módon megbeszéljük azokat a területeket is, ahol eltér a véleményünk.  Ezt pedig Amerika itteni kereskedelmi, közkapcsolati és kulturális kapcsolatainak kiterjesztésével fogjuk megtenni.  Elvárjuk, hogy Magyarország kivegye a részét az erőfeszítésekből és tartsa magát a kötelezettségvállaláshoz, amelyet harminc évvel ezelőtt tett.  Minden

Szövetséges felelős azért, hogy Európát szabadnak őrizzük meg, ahogy azt Magyarország is tette1848-ban, 1956-ban és 1989-ben. Bizonyosak vagyunk benn, hogy Magyarország továbbra is a szabadság oldalán fog állni. Öröm volt ma itt lenni Önökkel.

###

Forrás: https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/289362.htm

A sajtótájékoztató teljes angol nyelvű leirata itt olvasható >>

Secretary Pompeo Participates in a Joint Presser