Korrupcióellenes Világnap

Chargé Kostelancik delivers his remarks at the event. (Embassy photo by Attila Németh)

David Kostelancik ideiglenes ügyvivő beszéde a Transparency International Magyarország Korrupcióellenes Világnap alkalmából rendezett konferenciáján
2017. december 8.


– ahogy elhangzott –

Köszönöm a Transparency International meghívását, amely lehetővé tette, hogy ezen a rendezvényen Önökhöz szólhatok.  Legfőképpen pedig azért a bátor kiállásért szeretnék köszönetet mondani, amellyel minden egyes nap az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a jó kormányzás elősegítése érdekében munkálkodnak Magyarországon.  A korrupció elleni harc rendkívül nehéz és hosszú távú elkötelezettséget igényel.  A Transparency International segít fenntartani azt a folyamatos éberséget, ami döntő jelentőségű ebben a küzdelemben.

Megtiszteltetés számomra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Korrupcióellenes Világnapja alkalmából Önökhöz szólhatok.  Számos kollégám mond ma beszédet Washingtonban és a világ más országaiban.  Mint azt Önök is jól tudják, a korrupció különösen mélyen gyökerező probléma, amelynek valamennyien érezzük káros hatásait.  Ezért az átláthatóság elősegítése az Egyesült Államok egyik legfőbb prioritása.

A mai rendezvény főként az Európai Unióval összefüggésben jelentkező korrupcióval kapcsolatos fontos kérdéseket érinti.  Az ezzel kapcsolatos részletek megvitatását azonban meghagyom az EU tagoknak és a szakértőknek.

Mindazonáltal szeretnék az  EU-val közös értékeinkről beszélni, amelyek a szövetségünk alapját képezik – olyan értékekről, mint a jogállamiság, a szólásszabadság, az emberi méltósághoz való jog és az egyéni szabadságjogok.  Az Egyesült Államok ezen értékek védelmének vonatkozásában csatlakozik a korrupcióellenes harchoz és támogatja a demokratikus intézményeket.

Trump elnök ezeket az értékeket a júliusban, Lengyelországban elmondott beszédében megerősítette és “felbecsülhetetlen köteléknek” nevezte, “amelyek összekötnek minket, mint nemzeteket, mint szövetségeseket és mint az egyazon civilizációhoz tartozókat”.

Rex Tillerson külügyminiszter szintén ezen értékeket hangsúlyozta az amerikai-európai kapcsolatokról szóló múlt heti beszédében.  Azt mondta, hogy  “az Egyesült Államokat és Európát közös alapelveik kötik össze.  Nemzeteink azon nyilvánvaló alaptételeknek megfelelően élnek, amelyekre a nyugati civilizációk épültek: a szabadság, az egyenlőség és az emberi méltóság alapelvei.  Ezeket az alapvető értékeket  védelmezi az intézményrendszerünk, amely elkötelezett a jogállamiság, a hatalmi ágak szétválasztása és a képviseleti kormányzás iránt.”

Az Egyesült Államok kormánya számára ezek nem elvont elméletek vagy jól csengő ideálok.

Ezek az értékek képezik az alapját abbéli közös érdekünknek, hogy biztonságot, virágzó gazdaságot, valamint egészséges és demokratikus intézményrendszert tartsunk fenn, amelyek stabilitásunk és szabadságunk zálogai.  A korrupció elleni harc közvetlenül kapcsolódik ezen közös érdekeinkhez és a transzatlanti kapcsolatrendszerünk középpontjában áll.

Tekintettel a biztonsági kockázatok és kihívások sokszínűségere, melyekkel nap mint nap szembesülünk, nagy hangsúlyt fektetünk a NATO szövetségi rendszerének megerősítésére és a kollektív védelmi együttműködésre.  Oroszország továbbra is agresszíven lép fel, ami abban nyilvánul meg, hogy elutasítja az erőszakos cselekmények beszüntetését, beavatkozik a választásokba és antidemokratikus értékeket támogat a régió országaiban.  Az ISIS és más terrorszervezetek hálózatai terjeszkedni próbálnak a Közel-Keleten és Észak-Afrikaban, és további merényleteket terveznek Európában és az Egyesült Államokban.  A saját hazánkban született terroristák, akik talán online radikalizálódtak, már közöttünk élnek.

Ezen sürgető és jól látható veszélyek közepette az Egyesült Államok és Európa sikeresen működött együtt.  Az összehangolt európai és amerikai szankciók fájdalmas gazdasági következményekkel jártak Oroszországra nézve.  NATO szövetségeseink segítségével csaknem teljesen kiszorítottuk az ISIS-t Szíriából és Irakból.  Magyarország különösen hatékonyan járult hozzá az Afganisztánt és Irakot stabilizáló missziókhoz.  A jövőt illetően az Egyesült Államok kormánya  Európa, beleértve Magyarországot is, védelmi elkötelezettségének megerősítését tervezi egy több milliárd dolláros intézkedéscsomagon, az Európai Elrettentési Kezdeményezésen keresztül.

Magyaroszágon az Amerikai Nagykövetség erős partnerségi viszonyt ápol a magyar bűnüldöző  szervekkel. A Szervezett Bűnőzés Elleni Akciócsoport keretein belül az FBI együttműködik a Magyar Nemzeti Nyomozóirodával és együttesen folytatnak nyomozást az Egyesült Államokat és a Magyarországot egyaránt érintő szervezett bűnügyekben.  A Nemzetközi Rendészeti Akadéma (ILEA), amely egy közös amerikai-magyar erőfeszítés eredményeként jött létre, minden évben több mint 1000 rendvédelmi szakember képzésében vesz részt.  2018-ban az ILEA a régió rendvédelmi hivatalnokai, bírói, és ügyészei számára egy, a korrupciós cselekmények különböző aspektusaival foglalkozó szeminárium-sorozatot rendez.

A fentieken kívül a transzatlanti együttműködésünk másik alapköve az erős gazdasági partnerség.  A szolgáltatás- és árukereskereskedelem minden évben több mint 1000 milliárd dollárt tesz ki, amely révén a transzatlanti kereskedelem a világ legnagyobb gazdasági együttműködése.  A magyarországi kereskedelem és befektetések növelése az Amerikai Nagykövetség legfontosabb célkitűzései közé tartozik, és azzal is tisztában vagyok, hogy ez a magyar kormány számára is prioritás.  Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy ennek érdekében együttműködjünk a magyar kormánnyal, mert tisztában vagyunk azzal, hogy a befektetések és a kereskedelem mindkét országban hozzájárul a munkahelyteremtéshez és a gazdasági növekedéséhez.  Nagyon örülök a kétoldalú kereskedelem bővülésének, amely mára meghaladta az évi több mint 8 milliárd dollárt.

Az amerikai Külügyminisztérium éves jelentése a magyarországi befektetési helyzetről részletesen elemzi az ország kiemelkedő komparatív gazdasági előnyeit csakúgy, mint a korrupcióval kapcsolatos  növekvő kihívásokat.  Az amerikai vállatok aggodalmukat fejezték ki az átláthatóság hiányával, és a közbeszerzéseken tapasztalt hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban, és mi is hangot adtunk ezen aggályainknak.

Ezek a típusú kockázatok igen komolyak Európában: közvetlenül érintik az amerikai vállalkozásokat és hatással vannak a kereskedelmünkre is.  Szintén hatással vannak az általunk megvásárolt áruk árára és minőségére, valamint az infrastruktúrára, amit használunk.  Továbbá hatással vannak arra a gazdagsági fejlődésre, amelyet partnerségünk megvédeni és elősegíteni hivatott.  Tisztelettel adózunk a Transparency International munkájának, amely szembeszáll ezekkel a fenyegetésekkel.

A világon sokfelé egyes politikai vezetők számára csábító az a lehetőség, hogy a világban tapasztalt veszélyekre és instabilitásra hivatkozva  meggyengítsék a demokratikus intézményeket, csökkentsék az átláthatóságot, szűkítsék a párbeszéd, a vita és az egyet nem értés lehetőségét. Ha akár Magyaroszágon, akár másutt, negatív folyamatokat tapasztalunk a sajtószabadsággal, a tudomány szabadságával, az átláthatósággal, vagy a civil szervezetek megbélyegzésével kapcsolatban, arról beszámolunk és cselekvésre szólítunk fel.

Tillerson amerikai külügyminiszter múlt heti beszédében azt is hozzátette, hogy “a szabad nemzeteknek éberen kell védelmezniük a civil szervezeteket és az ezeket alkotó csoportokat, családokat és egyéneket.  Életerős civil társadalom és bizonyos magától értetődő igazságok iránti mély tisztelet hiányában a jogállam és a kéviseleti kormányzás intézménye csak üres frázis.  Megnyerhetjük valamennyi geopolitikai küzdelmünket, azonban ha nem figyeljük folyamatosan kritikus szemmel a saját viselkedésünket, hosszú távon a saját népünk válhat kárvallottá. A nyugati ideák megőrzése azon múlik, hogy mennyire vagyunk hajlandóak megvédeni azokat az alapvetéseket, amelyek a politikai és gazdasági szabadságunk alapköveit képezik.”

Ebből a kontextusból közelítjük meg a korrupció elleni harccal, a sajtószabadság, a civil társadalom és a demokrácia támogatásával kapcsolatos erőfeszítéseinket.

A demokratikus alapelvek fontos szerepet töltenek be szövetségeseinkhez fűződő kapcsolatokainkban, ugyanolyan fontosat,  mint a katonai és a gazdasági együttműködés. Az Egyesült Államok mindig harcolni fog annak érdekében, hogy megőrizze és megvédje ezeket az értékeket.  Ebben a küzdelemben pedig olyan szervezetekre támaszkodunk, mint a Transparency International.

Nagyon köszönöm a figyelmüket.