Közös sajtóközlemény a 20. Budapest Pride Fesztivál alkalmából

Az alábbi sajtóközleményt közösen adják ki az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izrael, Kanada, Litvánia, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovénia és Új Zéland nagykövetségei.

A 20. Budapest Pride Fesztivál alkalmából támogatásunkról biztosítjuk a magyarországi leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) közösségeket és támogatjuk a békés és törvényes keretek között megvalósuló önkifejezésüket.  Az emberi jogok tiszteletben tartása, – ezen belül az igazságosság, az egyenlőség, a megkülönböztetés elutasítása, a szabad véleménynyilvánítás, és ezen jogok szabad gyakorlása  – valamint a törvényesség a demokratikus államok alapkövei.  A nemzetközi emberi jogi szabályozás alapja, hogy minden embert egyenlő jogok és szabadságok illetnek meg, amint azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is kimondja.  Az emberi jogokat érvényesnek kell tekinteni minden emberre nézve egyenlő módon szexuális orientációra vagy nemi identitásra való tekintet nélkül.  Ez demokratikus alapelveinknek lényege.  A sokszínűség ünneplése biztos módja az emberi jogok tiszteletben tartása népszerűsítésének.

Miközben üdvözöljük a szexuális orientáción vagy nemi identitáson alapuló erőszak és diszkrimináció elleni harcban nemzetközi, regionális és nemzeti szinten elért pozitív fejleményeket, egyúttal komoly aggodalmunkat fejezzük ki egyének szexuális orientációja vagy nemi identitása okán a világ minden táján elkövetett erőszakos cselekmények és megkülönböztetés miatt.  Elutasítunk, és elítélünk minden ilyesfajta megkülönböztetést, mivel az összeegyeztethetetlen az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, és az Európa Tanács vonatkozó joganyagával.  Üdvözöljük a magyar kormány ezen jogok iránti elkötelezettségét, valamint hogy támogatta az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanácsának szexuális orientáció és nemi identitás témában 2011 júniusában és 2014 szeptemberében meghozott határozatait.

A Budapest Pride, mely a közép-kelet-európai országokban a legnagyobb múltú ilyen esemény, támogatja a leszbikus, meleg, biszexuális, és transznemű (LMBT) emberekkel szemben tanúsított egyenlő bánásmód elvét, mely elengedhetetlen összetevője egy toleráns és tiszteletteljes társadalomnak.  Várakozással töltenek el bennünket a Pride fesztivál eseményei, illetve a magyar emberek által az események kapcsán tanúsított tisztelet csakúgy, mint a magyar hatóságok elhivatottsága, amellyel megakadályozzák, hogy szélsőséges nézeteket vallók megzavarják ezeket az örömtelinek hivatott eseményeket.