Beszéd a Magyar Iszlám Közösség rendezvényén, az iszlám magyarországi állami elismerésének 100. évfordulója alkalmából

Köszönöm Bolek úrnak és a Magyar Iszlám Közösségnek a mai eseményt. Bolek úr, tisztelt vendégek, szálem alejkum.  (békesség néktek arabul)

Ma ünnepeljük az iszlám vallás egy évszázaddal ezelőtti állami elismerését Magyarországon, bár az iszlám jelenléte az ország területén valójában ezer évre tekint vissza. A ma ünnepelt állami elismerés az első világháború idején végbemenő súlyos társadalmi és politikai változások közepette történt. Nem lehet nem megemlítenem, hogy ma, pontosan 100 évvel később, ismét egy Európában és szerte a világban végbemenő történelmi horderejű társadalmi átalakulásnak lehetünk tanúi.

A mai napra magammal hoztam az én országomban élő muszlim közösségek békességet és egységet kívánó üdvözletét. Az Egyesült Államok több mint három millió muszlim hívőnek ad otthont, akik – akárcsak Magyarországon – a nemzet születésétől kezdve szerves részét képezték a társadalomnak. Az amerikai muszlim hívők nagyvárosokban és vidéki településeken élnek, orvosként, tanárként, ácsként, vagy éppen törvényhozóként dolgoznak. Keith Ellison és Andre Carson a két legelső muszlim vallású képviselője az Amerikai Képviselőháznak, és köztudott, hogy Ellison úr a hivatali esküjét Thomas Jefferson elnök személyes tulajdonát képező Koránját a kezében tartva tette le.

De ahogyan Magyarországon, úgy Amerikában is igaztalan megvetéssel és személyeskedő bántással szembesültek a muszlim hívők a tragikus eseményeket követően. 9/11-et követően számos békés és törvénytisztelő muszlim – és muszlimnak hitt személy – vált atrocitás áldozatává az Egyesült Államokban. Magyarországon a muszlimokkal szembeni ellenérzések elsőként tavaly, a migrációs válsággal összefüggésben jelentkeztek, majd a rettenetes párizsi támadást követően ismét felszínre kerültek. Ma ismét egy Európában bekövetkezett borzalmas támadás után vagyunk. Ezen gyáva gyilkosságok elkövetői csak annyira képviselik a világ 1,6 milliárd muszlim hívőjét, mint amennyire egy rothadt alma az összes almát. Az ő iszlám felfogásuk torz, a valódi hit és, a mai globalizált korban, az egész világ rákos daganata. Az Egyesült Államok szilárdan áll szövetségesei oldalán – beleértve Magyarországot is -, elszánt az erőszakos szélsőségesség, eredjen az bárhonnan, megsemmisítésére.

Azonban a terrorista akciók a bombák és golyók okozta vérontásnál sokkal mélyebb károkat is eredményeznek egy társadalomban. Ezek a brutális cselekmények felélesztik lelkünk ősi félelmeit és ösztönösen arra sarkallnak, hogy démonizáljunk egyes társadalmi csoportokat. Ezeket a félelmeket, sajnos, kedvezőtlen nyilatkozatok tovább szíthatják az Atlanti-óceán mindkét oldalán. Ha mi engedünk ezeknek a félelmeknek és a kísértésnek, akkor a terroristák győztek. Egy dolognak biztosan egyesítenie kell mindannyiunkat: annak, hogy a terroristák nem győzhetnek. Nagykövetségként fontos célunk a kisebbségek iránti tolerancia erősítése. E cél érdekében, az Egyesült Államok rendíthetetlenül Magyarország iszlám közössége oldalán áll az iszlamofób megnyilvánulásokkal szemben.

Az iszlámnak hosszú és gazdag történelme van. A mi Kongresszusi Könyvtárunkban, ismereteink központi tárházában, egy festmény díszíti a fő kupolát, melyen 12 alak jelképezi a civilizáció oszlopait. Az egyik ezen alakok közül, akit mélyen a gondolataiba merülve és tudományos eszközzel ábrázoltak, az “iszlám” feliratot kapta. Az iszlám volt az a vallás, amely évszázadokon át a tudás fáklyáját hordozta, kikövezve az utat az európai reneszánsz és felvilágosodás számára. Az algebrától az ábécéig, az orvostudománytól és építészetig az iszlám öröksége mélyen átitatja a modern világot. És a történelem során az iszlám szavakkal és tettekkel egyaránt igazolta a vallási tolerancia és a különböző bőrszínű emberek közötti egyenlőség lehetőségeit.

Amint Európa, és benne Magyarország, küzd a szociális, kulturális és demográfiai kihívásokkal – melyeket nem kizárólag a bevándorlás hozott magával, hanem a technológia és a generációs változások is -, a vallási tolerancia és népcsoportok közötti egyenlőség nem csak kívánatos, de túlélésünk nélkülözhetetlen feltétele. Családok milliói menekülnek el háború sújtotta hazájukból egy élhetőbb élet reményében. Nem állítom, hogy tudom a megoldást az ő elhelyezésük módjára. De azt tudom, hogy a megfelelő válasz a biztonság, a könyörület, és az emberi méltóság tisztelete talaján kell, hogy álljon – ezek azok az alapelvek, melyeket a Magyar Iszlám Közösség a magáénak vall és a gyakorlatban is érvényesít a menekültek megsegítésért tett erőfeszítéseik során.

Büszkén állok ma itt önök előtt. ünnepelve ezt a fontos mérföldkövet, mint Magyarország és muszlim lakosainak barátja. Együtt  vagyunk elkötelezettek a békés iszlám vallás, a sikeres Európa és a tartós barátság mellett.

Köszönöm szépen és sukran.  [“köszönöm” arabul]