„Fenntartható Gazdálkodás” konferencia

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. október 18-án nemzetközi konferenciát tartott a fenntartható gazdálkodásról a Magyar Tudományos Akadémián. A rendezvényen David Kostelancik, az Egyesült Államok Nagykövetségének ügyvivője is részt vett, széleskörű tájékoztatást adva az USA mezőgazdaságot érintő fenntarhatósági politikájáról. Az előadás globális kérdésekhez és a konferencia egyik fő témájához, az  EU Közös Mezőgazdasági Politikájának jövőjéhez is gondolatébresztő példákkal szolgált.

Az agrárium kiemelt gazdasági, startégiai és társadalmi szerepe a világ élelmezésében, a klímaváltozásból eredő kihívások kezelésében, a megújuló energiaforrások iránti növekvő igény és a környezetvédelem tükrében világszerte vitatahatatlan. Ebből eredően az Egyesült Államok politikájában nagy súlyt helyez a fenntarthatóságra a mezőgazdaságban is. Ezt alátámasztva, Kostelancik ügyvivő széleskörű áttekintést adott az USA vonatkozó nemzeti szabályozásáról és annak kialakulásáról. A fenntarthatóság biztosítását sarkalatos pontként és az Egyesült Államok állandó célkitűzéseként határozta meg, mely megőrzi, fenntartja és fejleszti a természeti erőforrásokat a jövő generációi számára, és minőségi életet tesz lehetővé a gazdálkodók és a társadalom egésze számára.

Egy férgi és nő kezet fog
David Kostelancik ügyvivő Kocsy Bélával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igazgatójával; Arnaud Petit-el, a Copa-Cogeca igazgatójával; Mihail Dumitru-val, az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának helyettes főigazgatójával; Sylvie M. Broude-el, a Purdue Egyetem (USA, In

Az ügyvivő példákkal megerősítve említést tett az USA talajvédelmi programjairól és szabályozásáról, az illegális vadászat, halászat, fakitermelés és kereskedelem elleni intézkedésekről, az agrokemikáliák (termésnövelő anyagok és növényvédő szerek) környezeti kockázatelemzésen alapuló használatáról, az alkalmazásukból eredő környezeti és humán kitettség csökkentéséről, a felszíni és felszín alatti vizek, azok tisztaságának és elővilágának védelméről, a levegő tisztaságáról szóló törvény rendelkezéseiről, valamint a veszélyeztetett fajok megmentését szolgáló intézkedésekről.

Kostelancik ügyvivő hangsúlyozta a bioökonómia és a biológiai alapú termelés fontosságát is, kiemelve az energetikai iparban, valamint a gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóságban betöltött szerepüket. Tájékoztatást adott továbbá az Egyesült Államok elkötelezettségéről az olyan átfogó, a termőföldtől az asztalig, a helyi közösségek szintjén és globálisan is megjelenő ügyek kezelésében, mint a helyes természeti erőforrás-menedzsment, az élelmezés- és élelmiszerbiztonság, a klímaváltozás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

Az Európai Unióhoz hasonlóan az USA is törekszik arra, hogy fenntarhatóságot a mezőgazdaságban is elősegítse, de el kívánja kerülni az eltérő megközelítésből fakadó esetleges kereskedelmi akadályokat és korlátozásokat. Ugyanakkor mindenki számára felismerhető, hogy a fenntarhatóság koncepciója piaci lehetőségekkel bír, és szerves részévé válik a kereskedelmi marketingnek, brand építésnek, valamint a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak is.

A Föld növekvő lakosságának igényeit és ellátásának terhét tekintve, új mezőgazdasági megközelítésre, technológiákra és eszközökre lesz szükség, hogy növekvő termeléssel a globális szükségleteket kielégítsük, miközben erőforrásainkat megőrizzük és a negatív környezeti hatásokat minimalizáljuk. Ebből eredően, az Egyesült Államok támogatja az innovációt, mely fenntartható módon növeli a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelést, és javítja a gazdálkodók megélhetését.

Kostelancik ügyvivő teljes beszédét angolul itt olvashatják.

két férfi beszélget
Kostelancik ügyvivő Kis Miklós Zsolttal, a Miniszterelnöki Hivatal mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárával találkozik