Támogatás Magyarországnak

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) több mint egy évtizeden keresztül támogatta a kormány és a magyar nép átalakulási, rendszerváltási törekvéseit, amelyek a demokratikus társadalom, és a magánszektor által vezetett piacorientált gazdaság nemzetközi rendszerekbe és intézményekbe való beilleszkedését szolgálták.

Háttér

A Magyarországnak is nyújtandó amerikai támogatást az 1989-es Támogatás a Kelet-európai Demokráciának (SEED) c. Törvényben szabályozták annak érdekében, hogy gyors válasz szülessen a Közép- és Kelet-Európában kialakult új helyzetre. Az USAID kezdetben más egyesült államokbeli hivatalokkal együttműködésben Washingtonból irányította támogatási programját. A kezdeti gyorssegélyek után 1991-ben az USAID megnyitotta magyarországi irodáját, hogy programjaival reagálni tudjon az ország speciális szükségleteire.

Kétoldalú támogatás (1991-1998)

1991 és 1998 között az USAID több mint 240 millió dollár közvetlen támogatást nyújtott Magyarországnak. A támogatások három fő területre irányultak:

  1. Gazdaságot átstrukturáló programok a privatizáció, a pénzügyi szektor reformja és az energiahatékonyság növelése terén,
  2. A demokratikus kormányzást elősegítő programok, amelyek célja a demokratikus intézmények megteremtése, egy aktívabb és fogékonyabb társadalom támogatása, és a helyi önkormányzatok támogatása abban, hogy hatékonyabbak, átláthatóbbak legyenek és fogékonyabbak az állampolgárok szükségleteinek kielégítésére, valamint
  3. Életminőséget javító programok, amelyek a hátrányos helyzetű csoportokat célozták meg foglalkoztatási, lakhatási és egészségügyi programokon keresztül.

Támogatás az USAID/Magyarország jelenléte után (2000-jelenleg)

Az USAID/Magyarország iroda 1999-es bezárása óta Magyarország közvetlenül, vagy közvetve több, mint 4,3 millió dollár támogatásban részesült az USAID Budapesti Regionális Központjának határokon átívelő programjain keresztül. Ezen regionális programok olyan, még mindig kihívást jelentő témákra összpontosítanak, mint a romák integrációja, a civil társadalmi szervezetek fenntarthatósága, valamint a rendszerváltással kapcsolatos magyar tapasztalatok megosztása a régióban meglévő partnerségi kapcsolatokon keresztül.

A legfontosabb eredmények:

  • A magyarországi bankszektor reformja során az USAID támogatása meghatározó volt az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet átszervezésében, a bankprivatizációban és az első hitelelbírálási iroda létrehozásában.
  • Az USAID kulcsszerepet játszott Magyarország energiaszektorának gyors és eredményes privatizációjában azáltal, hogy segített létrehozni azt a tartós szabályozási környezetet, amely Magyarországra vonzotta a külföldi befektetőket.
  • Az Amerikai-Kelet-Magyarországi Partnerség Alapítvány – együttműködésben az Amerikai Nagykövetség Kereskedelmi Irodájával és az Amerikai Kereskedelmi Kamara magyarországi irodájával – felkutatta a helyi lehetőségeket, és több, mint 400 millió dollár támogatást juttatott el különböző csatornákon keresztül külföldi befektetésekbe, amelyek révén 9000 új munkahely létrerehozását irányozták elő Kelet-Magyarországon.
  • Az USAID kulcsfontosságú támogatást nyújtott a non-profit szektor és a civil szervezetek fejlesztéséhez. A korábbi USAID támogatás tartós örököse az a számtalan magyarországi civil szervezet, amely a mai napig folytatja fejlesztési tevékenységét Magyarországon és a régióban. Nagyon sok olyan szervezet, amely részt vett a DemNet programban, sikeresen szélesítette támogatottsági portfolióját más szponzorok, köztük az Európai Unió bevonásával.