Pályázatok benyújtása a Nagykövetséghez

Pályázati felhívás: Amerikai Nagykövetség

A 2022-es pénzügyi évre vonatkozó Éves Program Ismertető

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2022. április 4-én frissítettük az Éves Program Ismertetőnket a szervezetek számára kötelező SAM.gov regisztráció új eljárására és egy új beadási határidőre vonatkozó információkkal. A frissített bekezdéseket kiemeltük a részletes felhívásban.

A Nagykövetség részletes Éves Program Ismertetője .pdf formátumban innen tölthető le: Pályázati felhívás (PDF 338KB)

Áttekintés

A budapesti Amerikai Nagykövetség Sajtó- és Kulturális Osztálya ezúton hirdeti meg a Sajtó- és Kulturális Osztály Kisebb Összegű Támogatási Programját. Ez a támogatási program olyan magyar non-profit szervezetek, magánszemélyek és kulturális/oktatási szervezetek által javasolt projekteket támogat, amelyek erősítik az amerikai és magyar kapcsolatokat.

A Nagykövetség kifejezetten olyan projekteket vár, amelyek erősen kötődnek az Amerikai Egyesült Államokhoz, és amelyek erősítik a két ország közös értékeit; elősegítik a regionális és globális biztonságot; fellendítik a tengerentúli kereskedelmet, beruházásokat és energiabiztonságot; és/vagy támogatják a jogállamiságot, a demokráciát és az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartását.

A támogatási összegek nem használhatóak fel vallási vagy bármilyen pártpolitikai tevékenységre; pénzgyűjtési kampányokra; kereskedelmi projektekre, vagy nyereség célú vállalkozásra; egyéni akadémiai kutatási projektekre; építési projektekre; vagy olyan projektekre, melyek elsődleges célja egy szervezet intézményi fejlesztése, vagy egy magánszemély egyéni gyarapodása, vagy karrier fejlesztése.

A beérkezett pályázatok három külön finanszírozási ütemben kerülnek kiértékelésre. A pályázati beadási határidők ennek megfelelően a következők: 2022. február 28. (lejárt), 2022. június 1. (új) és 2022. július 31.

Jellemzően a támogatási szerződések $5.000 és $10.000 közötti összegűek. A budapesti Amerikai Nagykövetség Sajtó- és Kulturális Osztálya fenntartja magának a jogot, hogy a kért támogatási összeghez képest kevesebbet, vagy többet ítéljen meg, ahogy azt az amerikai Kormány legjobb érdeke megkívánja.

MEGJEGYZÉS: Amint egy projekt jóváhagyásra kerül, a támogatási összeg kézhezvételéhez szükséges adminisztráció legalább két hónapot vesz igénybe. Ennek megfelelően, amennyiben egy pályázat egy bizonyos dátumhoz vagy eseményhez kötődik, ezt az átfutási időt mindenképpen figyelembe kell venni.

Hogyan lehet pályázni

A pályázatokat angol nyelven, a BudapestGrants@state.gov email címre küldve kell benyújtani (MEGJEGYZÉS: csak angol nyelvű pályázatokat veszünk figyelembe). A pályázati leíráson kívül be kell nyújtani egy költségvetést és egy költségvetési magyarázatot. Pályázati leírás (.DOC 60KB) és költségvetés minta (.XLS 85KB) itt letölthető angol nyelven. Emailben visszaigazolást küldünk arról, hogy a beadott pályázat megérkezett hozzánk. Pályázatot bármikor be lehet nyújtani, ami majd az adott finanszírozási ütemben beérkezett többi pályázattal együtt kerül kiértékelésre. Minden pályázót értesítünk az egyes finanszírozási ütemek határidejét követő 4-6 héten belül, hogy a pályázata kiválasztásra került-e vagy sem. Bármilyen kapcsolódó kérdést, kérjük, a BudapestGrants@state.gov email címre szíveskedjenek küldeni.

Ki pályázhat

Pályázatot adhatnak be Magyarországon bejegyzett, magyar, nem profit orientált szervezetek, beleértve civil szervezeteket, magánszemélyeket, oktatási/kulturális szervezeteket és kormányzati szervezeteket.

Ahhoz, hogy támogatási szerződést kaphasson, minden pályázatot benyújtó szervezetnek rendelkeznie kell egy Egyedi Szervezet Azonosító (Unique Entity Identifier (UEI) számmal és érvényes regisztrációval a System for Award Management-ben (www.SAM.gov). Ha egy szervezetnek a pályázat benyújtásakor nincs a aktív regisztrációja a SAM.gov-ban, az a pályázat a kiírásnak nem felel meg és elutasításra kerül.  

A szükséges regisztrációk:

  1. Egy Egyedi Szervezet Azonosító (Unique Entity Identifier – UEI) szam: a SAM.gov regisztráció létrehoz egy ilyen azonosítót (UEI)
  2. A CAGE/NCAGE kód kiadása

Amerikai székhelyű szervezetek: amerikai szervezet www.SAM.gov-on történő regisztrációja esetén egy CAGE kód automatikusan kiadásra kerül. A CAGE regisztrációt 5 évente meg kell újítani. A CAGE honlapja: https://cage.dla.mil/Home/UsageAgree. A támogatott szervezetek esetleg további kérdéseket kaphatnak, melyekre válaszolniuk kell.

Külföldi székhelyű szervezetek: a www.SAM.gov regisztrációt megelőzően kérniük kell egy NCAGE kódot, amit itt lehet megtenni: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home Az NCAGE regisztrációt 5 évente meg kell újítani.

 A részletes ismertető D.2 Unique Entity Identifier and System for Award Management (SAM.gov) bekezdésében további információkat találnak a regisztrációkkal kapcsolatban.

 Mivel a regisztrációs eljárás több hetet is igénybe vehet, ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy a pályázni szándékozó szervezetek mielőbb kezdjék el a regisztrációs eljárást. Megjegyzés: Magánszemélyeknek nem kell regisztráció.

Egyetlen pályázó szervezet sem kaphat támogatási szerződést, amíg nem rendelkezik a fenti regisztrációkkal.

 

Kiválasztási folyamat

A jelen felhívásra beadott összes pályázatot a következő szempontok alapján értékeljük: teljesség, koherencia, érthetőség, a fent felsorolt elsőbbségi témákhoz való kapcsolódás, a projektnek az Egyesült Államokhoz való kapcsolódása, és a projekt költségvetésének megalapozottsága. A szempontok célja, hogy felbecsüljük a javasolt projekt minőségét és megállapítsuk sikerességének valószínűségét.

 

Beszámolók

A nagykövetségi támogatási szerződések kedvezményezettjeinek az adott támogatási szerződésben előírtak szerint kell pénzügyi (Federal Financial Report – SF-425) és narratív (Program Progress Report – SF-PPR) beszámolót benyújtaniuk.

A támogatásban részesülők tájékoztatást kapnak a beszámolási kötelezettségekről a támogatási szerződés megítélésekor. A beszámolási kötelezettségek nem teljesítése a támogatott jövőbeni támogatásokra való alkalmasságát veszélyeztetheti, illetve akár az adott támogatási szerződés alapján történő kifizetések felfüggesztésével is járhat, amíg a támogatott a kötelezettségeinek eleget nem tesz.

Köszönjük érdeklődését a Nagykövetség Kisebb Összegű Támogatások Programja iránt!

Fontos információk Szövetségi Támogatások Pályázati Jelentkezéssel (Federal Assistance Application – SF-424) kapcsolatban

 

Jelentkezés típusa: Új
(Type of Application): (New)

Szövetségi ügynökség neve:  Amerikai Külügyminisztérium, Budapesti Amerikai Nagykövetség, Sajtó- és Kulturális Osztály
(Name of Federal Agency): (Public Diplomacy Section, U.S. Embassy BudapestDepartment of State)

Támogatási Jegyzék Szám
(Assistance Listing Number):  19.040

Cím:  Közkapcsolati Programok
(Title):    (Public Diplomacy Program)

Finanszírozási Értesítő Azonosítószáma 
(Funding Opportunity Number):  PDS-BUD-FY22-APS001

Cím 
(Title):  U.S. Embassy Budapest, PDS – FY22 Annual Program Statement (APS)

Értesítés Támogatási Lehetőségről (Notice of Funding Opportunity – NOFO)

A Nagykövetség részletes Értesítés Támogatási Lehetőségről dokumentuma .pdf formátumban innen tölthető le: PDS-BUD-FY22-NOFO-ART (PDF 263 KB)

Áttekintés

A budapesti Amerikai Nagykövetség Sajtó- és Kulturális Osztálya ezúton hirdet nyílt pályázatot művészeti képzésben részt vevők számára azzal a céllal, hogy a jelentkezők alkotásaikon keresztül mutassák be az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország diplomáciai kapcsolatait. Kérjük, kövessék a részletes útmutatóban leírtakat.

Elsődleges régió: a projekt tevékenység Magyarországon valósul meg

Program célok:

A program művészeti szempontokból mutatja be a diplomáciai munkát legalább nyolc vizuális leképezésben (rajz, festmény, fényképek vagy egyéb formátumban), a támogatási szerződés időtartama alatt bemutatott témák szerint.

A program művészi szemszögből mutatja be a napi diplomáciai munkát legalább nyolc alkotáson (grafika, festmény, fotó, ill. egyéb vizuális művészeti ág) keresztül a támogatási szerződés időtartama alatt megismert témák feldolgozásával. A kiválasztott résztvevő(k) a létrehozott művekkel kapcsolatban több interaktív bemutatót is tart(anak) majd Instagramon.

A program során a kiválasztott résztvevők találkozókhoz, megbeszélésekhez csatlakozhatnak, megfigyelőként eseményeken vehetnek részt, bekapcsolódhatnak a napi beszélgetésekbe és betekintést nyerhetnek a munkafolyamatokba. A kedvezményezettek a támogatási időszak alatt ideiglenesen részévé válnak a kétoldalú kapcsolatainknak, előzetes egyeztetés szerint a Nagykövetségen tartózkodhatnak, így a szövetségi szerződés biztosítja, hogy a támogatott művészek a mindennapi környezetükön kívül szerezhessenek inspirációt a munkájukhoz.

A pályázó utazási, a programhoz kapcsolódó anyag jellegű költségeket, ösztöndíjat és más egyéb költségeket tüntethet fel a költségvetésében (az egyéb költségek esetén kérjük ezek magyarázatát).

A pályázati beadási határidő: 2022. június 21. éjfél (helyi idő szerint)

A támogatási szerződések összege $5,000-ig terjedhet szerződésenként. A budapesti Amerikai Nagykövetség Sajtó- és Kulturális Osztálya fenntartja a jogot, hogy a kért támogatási összeghez képest kevesebbet, vagy többet ítéljen meg aszerint, ahogy azt az amerikai kormány érdeke megkívánja.

Hogyan lehet pályázni?

Pályázatokat emailben lehet beadni, a következő csatolmányokkal együtt:

  • Összefoglaló oldal PDF formátumban
  • Jelentkezési lap PDF formátumban angolul – letölthető angolul itt (DOCX 46KB)
  • Költségvetési lap EXCEL formátumban angolul letölthető angolul itt (XLSX 25KB)
  • Referencia anyagok (egy vizuális bemutatkozás):
    • Online portfolióhoz vezető link;
    • Két referencia

Minta jelentkezési és költségvetési lap a Nagykövetség honlapján elérhető.

E-mailes visszaigazolást küldünk arról, hogy a beadott pályázat megérkezett hozzánk.

Pályázatot bármikor be lehet nyújtani, a jelentkezés az az adott határidőre beérkezett többi pályázattal együtt kerül kiértékelésre. Minden pályázót értesítünk a beadási határidőt követő 4-6 héten belül, hogy a pályázata kiválasztásra került-e vagy sem. Bármilyen kapcsolódó kérdést, kérjük, a BudapestGrants@state.gov email címre szíveskedjenek küldeni.

Ki pályázhat

Pályázatot azon magánszemélyek adhatnak be, akik Magyarországon élnek és művészeti képzésben részesülő magyar állampolgárok.

Kiválasztási folyamat

A jelen felhívásra beadott összes pályázat az Értesítőben szereplő értékelési szempontok szerint kerül kiértékelésre.

Beszámolók

A támogatásban részesülő tájékoztatást kap a beszámolási kötelezettségekről a támogatási szerződés megítélésekor. A beszámolási kötelezettségek nem teljesítése a támogatott jövőbeni támogatásokra való alkalmasságát veszélyeztetheti, illetve akár az adott támogatási szerződés alapján történő kifizetések felfüggesztésével is járhat addig, amíg a támogatott a kötelezettségeinek eleget nem tesz.

Köszönjük érdeklődését a Nagykövetség programja iránt, mellyel az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatokat szeretnénk bemutatni!

 

Fontos információk Szövetségi Támogatások Pályázati Jelentkezéssel (Federal Assistance Application – SF-424) kapcsolatban

 

Jelentkezés típusa: Új

(Type of Application): (New)

Szövetségi ügynökség neve: Amerikai Külügyminisztérium, Budapesti Amerikai Nagykövetség, Sajtó- és Kulturális Osztály

(Name of Federal Agency): (Public Diplomacy Section, U.S. Embassy Budapest, Department of State)

Szövetségi Támogatási Azonosítószám: 19.040

(Catalog of Federal Assistance Number): 19.040

Cím: Közkapcsolati Programok

(Title): (Public Diplomacy Programs)

Finanszírozási Értesítő Azonosítószáma: PDS-BUD-FY22-NOFO-ART

(Funding Opportunity Number):                PDS-BUD-FY22-NOFO-ART

Cím

(Title):                                                            PDS Budapest – Student Artist in Residence

Köszönjük érdeklődését az Amerikai Nagykövetség pályázatai iránt.