David B. Cornstein nagykövet beszéde a Magyarország NATO-csatlakozása húszéves évfordulóján rendezett emlékünnepségen

David B. Cornstein nagykövet beszéde a Magyarország NATO-csatlakozása húszéves évfordulóján rendezett emlékünnepségen

2019. március 13.

Magyar Országgyűlés

 

Köszönöm szépen, Kövér házelnök úr.

Megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatom Önökhöz ezen a megemlékezésen, és az amerikai nép nevében köszönetet mondok a magyar népnek az elmúlt 20 év során szövetségesként tanúsított barátságáért és a partneri kapcsolatokért.  Elköteleztem magamat amellett, hogy ezt a partnerséget még erősebbé teszem, és meggyőződésem, hogy ez a kapcsolat a jövőben tovább erősödik majd.

A számos dolog közül, amit a magyar népben csodálok, az egyik a történelmük elmélyült, tudatos ismerete, és az, hogy milyen eltökélten emlékeznek múltjuk történelemformáló eseményeire.  Tudom, hogy a hét második felében ünneplik bátor őseiket, akik 1848-ban válaszoltak a szabadság hívó szavára.

Ma is azért vagyunk itt, hogy Magyarország számára fontos eseményekről emlékezzünk meg – olyan eseményekről, amelyek az Önök kitartó szabadságvágyában gyökereznek.

30 évvel ezelőtt a magyar nép – és az ország sok más szomszédja Közép- és Kelet-Európában – úgy döntött, hogy véget vet a kommunizmus sötétségének és a szabadság és függetlenség útjára lép, ahol a kormány nem ellenőrzi, hogy az emberek mit mondanak, hogyan tisztelik Istenüket, hogyan keresik a kenyerüket és hová utaznak.

20 évvel ezelőtt Magyarország, a szabadság melletti döntésének megvédésére és megszilárdítására, azt választotta, hogy csatlakozik a NATO-hoz, miután egy népszavazáson a résztvevő magyarok 85 százaléka erre szavazott.

Tisztában vagyunk vele, hogy az elmúlt 30 év nem minden nehézség és kihívás nélkül múlt el, ám semmi kétség, hogy ezen események révén Magyarország “nyert”.  E választások következményeképpen a magyarok nagyobb biztonságban és jobban élnek, szabadabbak, és több lehetőségük van. Az Egyesült Államok és más NATO-tagok pedig jobbak és erősebbek azáltal, hogy Magyarország a szövetségesünk.

A magyar kormány világosan eleget tett népe akaratának azzal, hogy aktív és elkötelezett szerepet vállalt a NATO-ban az elmúlt 20 év alatt. Hogy csak néhány példát említsünk:

  • Jelen pillanatban közel 1000 magyar katona szolgál más szövetséges csapatokkal vállvetveolyan NATO, EU és multilaterális békefenntartó missziókban, amelyek növelik országaink biztonságát;
  • Annak érdekében, hogy növelje a szövetség erejét, Magyarország aktívan fejleszti haderejét és NATO-kompatibilis felszerelést vásárol, valamint jó úton halad afelé, hogy teljesítse a NATO felé vállalt kötelezettségét és GDP-jének két százalékát költse honvédelemre;
  • Magyarország ad otthont a pápai légitámaszponton a Nehéz Légiszállító Ezrednek, amely létfontosságú támogatást nyújt a NATO műveletekben;
  • Szintén Magyarország ad otthont a NATO Katonai Egészségügyi Kiválósági Központjának, valamint a NATO Erők Integrációs Egységének;
  • Üdvözöljük továbbá Magyarországnak azt a kezdeményezését, hogy otthont ad a NATO Regionális Különleges Műveleti Parancsnoki Központjának és felállít egy Központi NATO Többnemzeti Hadosztályt, amelyek a jövőben tovább növelik a NATO koordinációját és elősegítik a műveleteket.

Magyarország a kétoldalú biztonsági együttműködési kapcsolatait is erősíti a NATO-tagokkal.  Örömömre szolgál, hogy le tudtuk zárni a tárgyalásokat az Egyesült Államok és Magyarország közötti Védelmi Együttműködési Megállapodásról, amely révén biztonsági együttműködésünk elérkezik a 21. századba, és amely felkészít minket a szövetségesekként előttünk álló kihívásokra.  Várakozással tekintek a végső megállapodás mielőbbi aláírására.

Ezek a lépések demonstrálják Magyarországnak a NATO szövetség melletti elkötelezettségét, a magyar nép pedig jogosan büszke erre a munkára, és – amint az az általunk látott közvéleménykutatásokból kiderül – továbbra is joggal áll hozzá rendkívül támogatólag a NATO-hoz.

Ám a történetnek még nincs vége.  A világ tele van a szövetség előtt álló új és komplex kihívásokkal – értékeinket, szabadságunkat  és szuverenitásunkat érintő kihívásokkal.

Nem vehetjük magától értetődőnek az azokból a fontos választásokból eredő előnyöket, amelyek a döntő fontosságú 1989-es és 1999-es változásokhoz vezettek.

További választások állnak előttünk.

Hallottam olyan megjegyzést, amely szerint Oroszország nem jelent katonai fenyegetést Magyarország számára, mivel a két országnak nincsenek közös határai.  Ám a mai világban hiba kizárólag az országhatárokon átkelő tankokban gondolkodni.  Valamennyi NATO ország agresszív, Oroszországból érkező kiberbiztonsági fenyegetésekkel és dezinformációs kampányokkal  szembesül, amelyek azt szolgálják, hogy destabilizáljanak és meggyengítsenek bennünket, és szétverjék demokratikus folyamatainkat.

Ezen túlmenően, Magyarországnak igenis van közös határa Ukrajnával, egy olyan országgal, amely napi szinten szembesül az orosz agresszió teljes erejével, a kibertámadásoktól és fékevesztett dezinformációs kampányoktól az erőszakos provokációkig és a kimondott hagyományos háborúig. Már több mint 10 000 ukrán vesztette életét, és több mint 1,6 millióan kényszerültek elhagyni otthonukat.  A szoros és magas szintű NATO kapcsolat Kijevvel valamennyi szövetséges érdeke.

Mint Pompeo külügyminiszter mondta múlt havi, történelmi jelentőségű látogatása során:

„A közép-európaiaknak ne legyenek illúziói Putyin szándékairól.  Egy tekintélyelvű Oroszországnak nem érdeke a kisebb országok szabadsága és szuverenitása.”

Ellen kell állnunk a Kreml cinikus próbálkozásainak, amelyekkel széthúzást szít szövetségünkben, történjenek azok akár dezinformációs kampányok révén, akár úgy, hogy nyugati intézmények utánzásával vásárol befolyást a régióban.  Időnként még a legjobb szövetségesek között is felmerülnek nézeteltérések, de nem veszíthetjük szem elől azt, ami erőssé tesz minket – NATO-szövetségesi egységünket.

Kínának senkivel nincs közös határa, ez az ország mégis fenyegeti a szabadságot a régióban.  Csakúgy, mint Oroszország, Kína is olyan autoriter hatalom, amely nem osztozik a NATO-ban megtestesülő szabadságaspirációkban, és a jogállam aláaknázására és politikai hatalom megszerzésére fogja használni gazdasági hatalmát. Az Egyesült Államok nem csinál titkot abból, hogy aggódik a szerep miatt, amelyet bizonyos szolgáltatók játszhatnak növekvő telekomhálózatainkban. Teljes mértékben létfontosságú, hogy minden NATO tag biztosítsa, hogy az érzékeny biztonsági és védelmi információk megosztására használt hálózatok biztonságosak legyenek.

Valamint mindannyian tanúi vagyunk a terrorizmus fenyegetésének az Egyesült Államokban, Európában és sok más helyen.  A szeptember 1-i pusztító terrortámadást követően a NATO először léptette életbe az 5. Cikkelynek a kollektív védelemről szóló záradékát.  Soha nem fogjuk elfeledni, hogy Magyarország a NATO egyik legújabb tagjaként megszavazta, hogy az Egyesült Államok mellé áll ebben a döntésben.  A terrorizmus továbbra is fenyeget bennünket, és nekünk mint szövetségeseknek, egységben és éberen kell vele szembeszállnunk.

A NATO maga idén a 70. évfordulóját ünnepli, és kétség sem férhet hozzá, hogy ez a világtörténelem leghatalmasabb és legsikeresebb katonai szövetsége.  Egyetlen más intézmény, ország vagy geopolitikai hatalom sem képes azt a biztonságot, valamint a szuverenitás és a személyes szabadság olyan tiszteletben tartását nyújtani, mint a NATO.  Amint a szeptember 11-ét követő nehéz és fájdalmas időszakban az Egyesült Államokat körülvették a szövetségesei, a NATO tagjaként Magyarország is bizton számíthat rá, hogy sohasem marad magára a honvédelemben.

A NATO valamennyiünk számára nyereség, és megtiszteltetés számunkra, hogy Önökkel együtt dolgozunk annak további megerősítésén a jövőben is. Köszönöm szépen.