Beszéd az ENSZ Biztonsági Tanácsának az európai konfliktusokról tartott nyílt vitáján

Photo of the US Mission to the UN (State Department photo)

Nikki Haley nagykövet | AZ USA állandó képviselője az ENSZ-ben | Az USA küldöttsége az Egyesült Nemzetek Szervezetében | New York | 2017. február 21.

– ahogyan elhangzott –

Köszönöm, Klimkin külügyminiszter úr, hogy elnököl ezen a fontos és időszerű nyílt vitán.  Köszönöm Guterres főtitkárnak, Zannier főtitkárnak és Schmidt főtitkárnak az átfogó tájékoztatást.

Könnyen eshetünk abba a hibába, hogy Európa békéjét és biztonságát magától értetődőnek gondoljuk.  Európa az erős és stabil demokráciák földrésze. Európa ezen kívül a virágzó gazdaságok földrésze is, s ezek a gazdaságok előnyt kovácsolnak a szoros együttműködésből.

Ám Európa komoly kihívásokkal is küzd – a legégetőbb ezek között Oroszország azon kísérlete, hogy destabilizálja Ukrajnát és megsértse Ukrajna szuverenitását és területi épségét.

Az Egyesült Államok elkötelezett azon intézmények mellett, amelyek segítenek megvédeni Európát.  Nem fogunk eltántorodni az Észak-atlanti Szövetség, a történelem valaha volt legerősebb szövetsége melletti elkötelezettségünktől.

Azon dolgozunk, hogy még hatékonyabbá tegyük a NATO-t, azáltal, hogy elmélyítjük az együttműködést a jelenlegi tagországok között, és nyitva tartjuk az ajtót azon új szövetségesek számára, akik teljesítik a tagság feltételeit, miközben azon vagyunk, hogy a NATO-val kapcsolatos terhek egyenlőbben oszoljanak meg.  Ezen felül, a NATO kiképzést és segítséget biztosít Ukrajna, Grúzia és Moldova védelmi képességeinek növeléséhez.  Az USA támogatja az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet is, amely az európai konfliktusok megoldásán dolgozik.

Jelenleg például az EBESZ kulcsfontosságú szerepet játszik a kelet-ukrajnai helyzet megfigyelésében és monitorozásában. Az USA NATO és EBESZ kötelékei kiállták az idő próbáját.  Ezek olyan szervezetek, amelyek összehozzák az Atlanti-óceán két partján lévő partnereket, hogy megvédelmezzük közös eszméinket.

Az USA partnersége az Európai Unióval szintén mély és tartós.  Az EU olyan országokat köt össze, amelyek mélyen hisznek a demokrácia ügyében, az emberi jogokban, a gazdasági szabadságban, és amely Európát virágzóbbá  és békésebbé tette.

Az Egyesült Államok várakozással tekint az elé, hogy javítsa együttműködését az EU-val.  Előfordulhat, hogy az Egyesült Államok esetenként nem ért egyet az EU látásmódjával, ahogyan az barátok között természetes, de továbbra is fontos partnere marad.

A lényeg az, hogy senki se értelmezze félre az olykor előforduló politikai nézeteltéréseket és vitákat, tévesen úgy interpretálva azokat, mint a nem teljes elkötelezettség jelét európai szövetségeseink felé. Ez az elkötelezettség erős.

Több mint három évvel ezelőtt az ukrán emberek az utcára mentek, hogy felemeljék szavukat a politikai elnyomás és korrupció ellen.  Ezek a tüntetők szabadságot, demokráciát, és a jogállam tiszteletét követelték, és sikerült is létrehozniuk egy új Ukrajnát.  Az Egyesült Államok továbbra is az ukrán nép mellett áll.

Oroszország azonban megpróbálta megakadályozni az ukrán emberek által követelt változást. Oroszország elfoglalta a Krímet, és megkísérelte annektálni Ukrajna területének ezt a részét – ezt a cselekményt az Egyesült Államok nem fogadja el.

Ezek után Oroszország felfegyverezte, finanszírozta és megszervezte a kelet-ukrajnai szeparatista erőket, ami egy olyan, pusztító és értelmetlen konfliktushoz vezetett, amely eddig több mint 10.000 ember életébe került. Az avgyijivkai pusztítás jelenetei, melyeknek az elmúlt hetekben tanúi lehettünk, jól mutatják Oroszország azóta is zajló ukrajnai beavatkozásának következményeit. Az, hogy Oroszország az utóbbi napokban elkezdte elismerni az állítólagos útleveleket és más illegitim dokumentumokat, melyeket az Oroszország által támogatott szeparatisták az ukrajnai Donyeckben és a luhanszki régióban adnak ki, újabb közvetlen kihívást jelent azon erőfeszítések tekintetében,  hogy békét teremtsünk Kelet-Ukrajnában.

Az Egyesült Államok úgy gondolja, lehetséges jobb kapcsolat kialakítása Oroszországgal. Végső soron sokszor ugyanazokkal a fenyegetéssel nézünk szembe. De az Oroszországgal való szorosabb együttműködés nem történhet európai barátaink és szövetségeseink kárára.  Ezért szólítja fel az Egyesült Államok Oroszországot, hogy tisztelje Ukrajna szuverenitását és területi épségét.  Ezért sürgetjük Oroszországot, hogy mutasson elkötelezettséget a béke mellett, úgy, hogy végrehajtja a minszki egyezményben tett vállalásait és véget vet a Krím megszállásának.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió továbbra is egységesek ebben a tekintetben, és fenntartják a szankciókat mindaddig, amíg Moszkva teljes mértékben eleget nem tesz a Minszkben vállalt kötelezettségeinek.  A mi, Krímhez kapcsolódó szankcióink addig maradnak érvényben, amíg Oroszország vissza nem adja Ukrajnának a félsziget feletti ellenőrzést.

Európa más részein is vannak még jelentős politikai és fejlődési kihívások, melyekkel meg kell birkóznunk.

Grúzia szuverenitását, függetlenségét és területi épségét nemzetközileg elismert határain belül meg kell erősíteni és tiszteletben kell tartani. Bosznia-Hercegovina népei még mindig arra várnak, hogy vezetőik abbahagyják az etnikai megosztottságok kijátszására épülő politizálást, és helyette a korrupció kiirtására és egy stabilabb jövő építésére koncentráljanak. Cipruson azon dolgoznak a politikai vezetők, hogy véget érjen a sziget régóta fennálló kettéosztottsága, és tető alá hozzanak egy rendezést, amit az Egyesült Államok erőteljesen támogat.

A hegyi-karabahi konfliktus tekintetében az Egyesült Államok elkötelezett a Minszki Csoport folyamat mellett, hogy egy békés és tartós rendezést mozdítson elő. Minden oldalt arra hívunk fel, hogy tartsa tiszteletben a tűzszünetet, léptesse életbe azokat a bizalomnövelő intézkedéseket, melyekről megállapodás született, és térjen vissza a tárgyalóasztalhoz.

Moldovában az Egyesült Államok továbbra is a Dnyeszteren-túli konfliktus átfogó rendezését támogatja, olyan rendezést, amely kinyilvánítja Moldova szuverenitását és területi épségét, de különleges jogállást is biztosít egyben a Dnyeszteren-túli területek számára.

Ami Koszovót illeti, az Egyesült Államok meggyőződése, hogy, bár többet kell tenni annak érdekében, hogy megszilárduljon a kormányzat és a jogállam, a nemzetközi közösségnek el kell ismernie Koszovó nagy eredményeit, melyeket függetlenné válása óta elért. Koszovó megérdemli, hogy elfoglalja az őt megillető helyet a népek nemzetközi közösségében, beleértve a teljes jogú ENSZ tagságot is.

Az Egyesült Államok a jövőben is Európa legerősebb partnere lesz a béke és a jólét előmozdításában.  Kiállunk azok mellett az intézmények és szövetségek mellett, amelyek mindnyájunknak nagyobb biztonságot nyújtanak.

És azok az erős kötelékek, amelyek az Egyesült Államokat és Európát összefűzik, lehetővé teszik majd számunkra, hogy felnőjünk a kihívásokhoz, és, közösen, leküzdjük őket. Köszönöm.

Forrás: Remarks at a UN Security Council Open Debate on Conflicts in Europe | Ambassador Nikki Haley | U.S. Permanent Representative to the United Nations | U.S. Mission to the United Nations | New York City | February 21, 2017