Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Üzleti Fóruma

Chargé Kostelancik is speaking at AmCham (Embassy photo: Attila Nemeth)

David J. Kostelancik ideiglenes ügyvivő beszéde az Amerikai Kereskedelmi Kamara Üzleti Fórumán, Szabó László külügyminiszter-helyettes részvételével
Kempinski Hotel Corvinus

2017. június 29.
– megírt változat –

Kedves vendégek, jó napot kívánok! Az Egyesült Államok kormányának nevében őszinte köszönetemet szeretném kifejezni Farkasnak [Bársony, az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke], valamint Írisznek és csapatának az Amerikai Kereskedelmi Kamara magyarországi irodájánál kiváló munkájukért, mellyel az országaink közti kereskedelmi kapcsolatokat erősítik.

Megtiszteltetés együtt állni a pódiumon Szabó miniszterhelyettes úrral. Lászlóval – aki hamarosan Szabó nagykövet úr lesz –, erős munkakapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt hónapokban, az Egyesült Államokba szóló kiküldetésére való felkészülése során. Nagy örömmel várjuk Önt Washingtonban, és várakozással tekintünk a közös munka elé, amely az Egyesült Államok kormányával való együttműködés révén kapcsolataink erősítését szolgálja majd.

Az Egyesült Államokban szerzett magánszektorbeli hátterével, és a kereskedelmi kapcsolatok előmozdítása terén szerzett tapasztalataival, Lászlónak kivételesen jó lehetőségei nyílnak kereskedelmi kapcsolataink erősítésére. Úgy vélem, magyar nagyköveti jelölése az Egyesült Államokba jól mutatja, hogy magyar partnereink mennyire fontosnak tartják ezt az ügyet.

Majdnem egy éve szolgálok már Magyarországon, és csodálom Magyarországnak a kétoldalú kereskedelmi és befektetési kapcsolatok erősítésére irányuló határozott figyelmét, amely az Egyesült Államok kormánya számára is kiemelkedő fontosságú szakpolitikai feladat. Alighanem sokszor hallották már ezt a statisztikát, de jelentősége miatt szeretjük hangsúlyozni: az amerikai cégek összesen majdnem 100 ezer embert alkalmaznak ma Magyarországon, amellyel az Egyesült Államok a második legnagyobb befektető az országban. Ezek a befektetések mindkét ország számára hasznosak. Az amerikai cégek hozzájárulnak a gazdaság növekedéséhez, jó üzleti modelleket alkalmaznak, adót fizetnek, a helyi közösségek aktív tagjai, és jól fizető állásokat biztosítanak a magyaroknak. Ez nagyon fontos.

Lehetőségem nyílt itt meglátogatni számos virágzó amerikai céget, mint a GE, a Citi, az IBM, vagy akár olyan új szereplők, mint a BlackRock. Vezetőik, akikkel találkoztam, dicsérték Magyarország üzletbarát légkörét, központi elhelyezkedését, és szakképzett munkaerejét. Nagyra értékelik emellett a segítséget, amelyet a magyar kormánytól kapnak. Egy vállalat sikere és növekedése sokkal valószínűbb, ha együtt tud működni a kormánnyal, amely – mint jelen esetben is – fontosnak tartja a versenyt és az innovációt, és segít új partnereket találni, üzleteket megkötni, és befektetéseket véghezvinni.

Néhány esemény a közelmúltból:

  • A héten örömmel csatlakoztam kollégáimhoz a magyar kormányból az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Tanács második éves küldöttségi látogatásának megrendezésében, melynek célja itteni amerikai vállalatok kereskedelmi és befektetési lehetőségeinek kiszélesítése volt.
  • Két héttel ezelőtt örömmel támogattuk Eric Holcomb indianai kormányzó látogatását, aki azzal a céllal érkezett Magyarországra, hogy átfogó tárgyalásokat folytasson, és aláírjon egy új szándéknyilatkozat is, melynek célja az Indiana állam és Magyarország közötti kereskedelmi, tanulmányi és kulturális kapcsolatok erősítése.
  • Ezen felül korábban e hónapban másodszor vett részt vezetésünkkel magyar üzleti delegáció az éves SelectUSA Befektetési Csúcstalálkozón Washingtonban. 23 magyar cég járta be az ország különböző részeit, és értékelte a befektetési lehetőségeket, hogy kiterjesszék piacaikat az Egyesült Államokban. Reméljük, hogy jövőre is megismételhetjük ezt, a jövő évi Csúcstalálkozó időpontját épp a múlt héten jelentették be.

Egyértelmű, hogy mindkét ország határozottan érdeklődik a kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztése iránt, és kormányként elkötelezettek vagyunk a mellett, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak érdekében, hogy ezt az érdeklődést valódi befektetési döntésekké alakítsuk. A budapesti Amerikai Nagykövetség igen elkötelezett, hogy minden lehetséges módon segítsen ebben.

Természetesen a mai beszélgetés középpontja az üzlet, a nap kulcsszavai pedig a “kereskedelem”, a “befektetés” és a “növekedés”. Az üzleti élet vezetőivel való beszélgetéseim során azonban megtanultam, hogy számtalan olyan tényező van, ami kihat a befektetési és kereskedelmi döntésekre, túl az egyértelmű üzleti megfontolásokon.

Ezek egyike a kétoldalú kapcsolat stabilitása és mélysége. Bizton állíthatom, hogy az amerikai-magyar kétoldalú kapcsolatok erős alapokon állnak:

  • Ezek legerősebbike, természetesen, a NATO, NATO-szövetségesekként ugyanis szoros együttműködésben dolgozunk a védelem és a biztonság minden területén. Ezen a nyáron Magyarország lesz ismét házigazdája a NATO-szövetségesek több katonai gyakorlatának is, melyek részei a fegyveres erőink kollektív elrettentési képességének és interoperabilitásának növelésére irányuló folyamatos erőfeszítéseinknek.
  • Szintén közeli együttműködés van köztünk az Európai Unió viszonyában is, és az EU tagországait természetes szövetségeseinknek tekintjük számtalan regionális és globális kérdésben.
  • Mindketten tagjai vagyunk az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, s így elköteleztük magunkat az emberi jogok, a demokratikus intézmények, és a jogállamiság alapvető értékei mellett.
  • Ami a rendészetet illeti, együtt dolgozunk a Nemzetközi Rendészeti Akadémián, egy közös kezdeményezésen, melynek célja a demokratikus kormányzás erősítése a régióból részt vevő országokban, és a társadalmi, politikai és gazdasági stabilitás biztosítása a nemzetközi szervezett bűnözéssel szemben való fellépéssel. Az Akadémia magas színvonalú képzést és technikai segítséget biztosít, támogatja az intézményrendszert és a rendészeti képességeket, és erősíti a kapcsolatokat a régió rendészeti szervei között. Az Egyesült Államok és Magyarország az intézmény vezetőiként ebben kulcsszerepet játszanak. Az Akadémia 1995-ös alapítása óta több mint 20 ezer rendészeti szakembert képzett ki.
  • Környezetvédelmi, Tudományos, Technikai, és Egészségügyi Regionális Irodánkon keresztül támogatjuk az együttműködést és csereprogramokat az Egyesült Államok és Magyarország szervezetei között mind a köz-, mind a magánszférában. A Nagykövetség Tudományos Ösztöndíjasa programon keresztül érkeztek például erdőgazdálkodási és biodiverzitási szakértők az amerikai kormány ügynökségeitől. A Globális Innováció a Tudományon és a Technológián Keresztül elnevezésű online konferenciáink teremtettek lehetőséget fiatal kutatóknak kapcsolathálózat és mentor-rendszer révén abban, hogy megtanulják, hogyan lehet sikeres startupot indítani.
  • A Nagykövetség emellett több csereprogramot koordinál, szakértők előadásait, és kulturális programokat szervez az országban, hogy ezek segítségével magyarok és amerikaiak megoszthassák egymással ötleteiket, szaktudásukat és kultúrájukat, és segítsék egymás alaposabb megértését.
  • Csereprogramjaink különösen hasznosak erős kapcsolatok kialakítására magyarok és amerikaiak között. Ezek közül a legismertebb talán a Fulbright Program, de van számos egyéb program is.

Nem minden ilyen kezdeményezés és program kerül címoldalra, de ezek jelzik a forrást és energiát nem kímélő elkötelezettséget mindkét fél részéről, annak érdekében, hogy egy nagyon természetes és működőképes barátságot ápulhassunk az Egyesült Államok és Magyarország között.

Beszélgetőpartnereim az üzleti életből emellett egy másik nagyon fontos tényezőt is ki szoktak emelni, amikor kereskedelmi és befektetési lehetőségekről van szó. Ez – szélesebb értelemben – a befektetői légkör. Általában ezeket a kérdéseket teszik fel:

Magyarországon igazságosan fognak bánni a vállalkozásommal?

A magyar bíróságok korrektül fognak eljárni a viták rendezésében és a szerződések végrehajtásában?

Kiszámítható és átlátható a kormányzati döntéshozatal?

A korrupció komoly problémának számít az országban?

A vállalkozásomnak lesz-e esélye jogszerű körülmények között közbeszerzés elnyerésére?

Amint azt Önök közül sokan tudhatják, az Amerikai Külügyminisztérium minden évben kiad egy éves beszámolót a befektetési légkörről, amely ugyanezen kérdések alapján elemzi a világ legtöbb országát. A 2017-es beszámoló Magyarországról és a világ többi országáról a tervek szerint ma fog megjelenni. Elmondhatom, hogy a Magyarországról szóló beszámoló be fogja mutatni a magyarországi befektetés és üzlet jelentős előnyeit, amelyeket közül többet megemlítettünk ma itt. Emellett megemlít több olyan kihívást is, amelyekkel a külföldi befektetőknek szembe kell nézniük Magyarországon – kihívások, mint a korrupció és a kiszámíthatatlanság.

Ezek a szempontok nagyon fontosak a jelenlegi, vagy lehetséges amerikai befektetőknek, és ez az egyik fő oka, hogy mi, az Egyesült Államok kormánya gyakran hozzuk szóba az átláthatóság, a jogállamiság, és a hatékony demokratikus intézmények szükségességét. Ezt barátként, szövetségesként, partnerként tesszük.

Amint azt a beszámoló is be fogja mutatni, a korrupció, a nem megfelelő átláthatóság és az önkényes szabályozás problémái nem valami különálló, politikai közegben léteznek az üzleti és a vállalkozói világtól teljesen elkülönülve. Valójában közvetlenül befolyásolják a befektetői légkört.

Amint azt korábban említettem, nagykövetségként elkötelezett célunk minden lehetőt megtenni azért, hogy erősítsük a kétoldalú kereskedelmi és befektetési kapcsolatokat Magyarország és az Egyesült Államok között. Nagyon erős az alap, amire építeni tudunk, van egy közös célunk, és látom a lehetőséget számtalan új sikertörténetre Dr. Szabó és mindannyiuk munkája nyomán, amelyek előnyösek lesznek mindkét ország számára az elkövetkezendő években. Azonban hogy ezt elérjük, nyíltnak és konstruktívnak kell lennünk, amikor bizonyos témákat meg kell beszélnünk, és azt mondhatom, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a közös munka mellett Magyarországgal, hogy mint barát és mint partner foglalkozzunk ezekkel a kihívásokkal.

Köszönöm a lehetőséget, hogy Önökkel beszélhetek ma itt, és a magam és nagykövetségi csapatom nevében is mondhatom, hogy örömmel tekintünk a megbeszélések folytatása elé az elkövetkező napokban, hónapokban, és években.