Az amerikai függetlenségi háború közép-európai támogatói

Embassy photo by Attila Nemeth

David Kostelancik ügyvivő beszéde
a Tadeusz Kosciuszko tiszteletére,
a Lengyel Intézet, a Lengyel Nagykövetség és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által rendezett konferencián

2017. szeptember 27.

– megírt változat –

Vargha államtitkár úr, Snopek nagykövet úr, Bajaczyk igazgató úr, Kovács és Horváth ezredes urak, Hermann professzor úr, kedves előadó és vendégeink!

Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, hogy megemlékezzek Tadeusz Kosciuszko örökségéről és erényeiről.

Az Amerikai Egyesült Államok megszületésének 241. évfordulóját ünnepelte az idén, ami bizonyíték államunk alapítóinak hosszantartó előrelátására és bölcsességére, melyek a Függetlenségi Nyilatkozat gondolatait is ihlették:

 

„Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre.”

(Vecseklőy József fordítása)

 

240 éve ezek az ideálok inspirálták Kosciuszko tábornokot, hogy megtegye a hosszú utat az Újvilágba, harcoljon az amerikai függetlenségért George Washington oldalán.  Kosciuszko egész életében a zsarnokság ellen harcolt és halála után végakarata rendelkezéseiben is kitért a rabszolgák felszabadítására és oktatására.

Kosciuszko tábornok gondolkodása és lelkesedése az emberi jogok, a szabadság, és a képviseleti kormányzás iránt, a katonai kiképzéséből táplálkozik, valamint a művészetekkel és bölcsészettudományokkal, – beleértve a festészetet és a szobrászatot – való korai találkozásban gyökeredzik.

És ez a művészet szerepe, hogy inspiráljon és kifejezzen bátor elképzeléseket. Kétség nem fér hozzá, hogy a szobrászat és az építészet hatott a gondolatainak alapjaira, míg a festészet formálta a tökéletes világról alkotott elképzelését. Ezen okokból kifolyólag, külön örömmel tölt el, hogy az Amerikai Nagykövetség részt vehetett a mai eseményen, mely a katonai vitézség mellett a művészi érzékenységet és ünnepli.

A születendő Egyesült Államokban csatlakozott Kosciuszkóhoz Kováts Mihály tábornok. Hatalmas katonai tapasztalatuk segítette megalapozni az Egyesült Államok katonai tradícióit, a lovasságtól az erődítmények építéséig. Az Egyesült Államok állampolgárai már a kezdetektől köszönettel tartoznak a világ minden részéről érkező embereknek a képviseleti kormányzás forradalmi ötletének, valamint a fékek és ellensúlyok koncepció megvédése érdekében kifejtett segítségükért.

Ezeket az elképzeléseket nem sokkal később maradandó Alkotmányunkban is lefektettük, mely a következő előszóval nyílik:

„Mi, az Egyesült Államok népe attól vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságosságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.”

Ma Kosciuszko tábornoknak az Unió érdekében kifejtett tevékenységét műemlékek sokasága őrzi szerte az Egyesült Államokban, beleértve az otthonomat, Chicagót, és Magyarországon is számos módon emlékeznek meg róla. Ezek a magyar és lengyel nép közötti, – minden évben március 23-án megünnepelt – nagyszerű barátság alapjait is képezik, melyet ez a mondás is megörökít:

„Lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol s issza borát, vitéz s bátor mindkettője, áldás szálljon mindkettőre.”

Köszönöm, hogy meghívták a Nagykövetséget a mai eseményre, és hogy megemlékezhetünk Kosciuszkó és Kováts tábornokok a szabadság áldásainak biztosítása érdekében kifejtett tevékenységére, mely szabadságot a ma élő amerikaiak is élvezhetik. Köszönöm és tartalmas időtöltést kívánok!