Tom Lantos szoboravató

David Kostelancik ideiglenes ügyvivő beszéde

a Tom Lantos szobor avatásán

Budapest XIII. kerület

2018. február 1.

 

– ahogy elhangzott –

 

Tóth polgármester úr, a Lantos család jelenlévő tagjai, hölgyeim és uraim – jó napot kívánok.

Megtiszteltetés, hogy itt lehetek az Egyesült Államok kormánya képviseletében, amikor megemlékezünk Tom Lantos képviselő 90. születésnapjáról, és felavatjuk a tiszteletére emelt gyönyörű műalkotást.

Hadd idézzek Kennedy elnöktől, akinek tavaly ünnepeltük születése 100. évfordulóját:

„Egy nép nem csak arról ismerszik meg, hogy milyen embereket termel ki magából, hanem arról is, hogy milyen embereket tisztel, milyen emberek emlékét őrzi.”

Ma Magyarország és a magyarok, az Egyesült Államok és az amerikaiak együtt tisztelegnek Tom Lantos előtt és együtt emlékeznek rá.

Munkám során több alkalommal is volt szerencsém találkozni Lantos képviselő úrral, és csak megerősíteni tudom azt, amit Biden volt alelnök mondott: Tom Lantos igazi úriember és államférfi volt; szenvedélyesen védte meggyőződését, megingathatatlanul támogatta a demokrácia gyakorlatát, és sosem feledkezett meg embertársai méltóságáról, tekintet nélkül arra, hogy milyen politikai nézeteket vallottak.

Nagykövetségi fotó: Németh Attila

Amint azt tudják, most szombaton emlékeztünk meg Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb náci koncentrációs tábor 1945. január 27-i felszabadulásáról. Auschwitz-Birkenau volt az a hely, ahol csaknem félmillió magyar zsidót öltek meg. A Lantos képviselőről való mai megemlékezés szervesen kapcsolódik a pár nappal ezelőtti Holokauszt Emléknaphoz. Tom Lantos nem messze született és nevelkedett attól a helytől, ahol most állunk, és a II. világháborúban felfoghatatlan üldöztetésben volt része vallása miatt. Szerencsére életben maradt, és amikor véget ért a háború, Tom Lantos elnyert egy amerikai tanulmányi ösztöndíjat, és végül ő és felesége, Anette, amerikai állampolgárok lettek.

Nagykövetségi fotó: Németh Attila

Később Tom Lantos lett az egyetlen Holokauszt túlélő, akit beválasztottak az amerikai Kongresszusba.  A Képviselőház egyik leginkább tisztelt tagja volt – több mint 27 éven át szolgálta kaliforniai választókörzetét.  Azért dolgozott, hogy a világ, amelyet gyermekei és unokái örökölnek majd, jobb és biztonságosabb hely legyen.  Társalapítója volt a Kongresszus Emberi Jogi Bizottságának, és több évtizeden át töltötte be a Képviselőház Külügyi Bizottságának elnöki tisztét.

Még mindig sokat tanulhatunk tőle. Tom Lantos arra szólított fel minket – és nem csak az állami tisztségviselőket, hanem minden állampolgárt, minden embert, – hogy legyünk bátrak és ne féljünk, hogy legyünk úrrá a nehézségeken és javítsuk ki a hibáinkat. Arra szólított fel bennünket, hogy védjük meg értékeinket.  Arra szólított fel, hogy ne feledkezzünk meg civilizációnk legbensőbb lényegéről, a számunkra legdrágább meggyőződésünkről, arról, hogy miden egyes embernek veleszületett méltósága és értéke van.  Tom Lantos az egyetértést kereste és építette.  A világ jobb hely volna, ha több olyan vezetővel lennénk megáldva, mint amilyen Tom Lantos volt. Most, talán még inkább, mint bármikor korábban, társadalmainknak ki kell állniuk a nagyobb igazságosság mellett, amelyet Tom Lantos egész életében hirdetett, mely elismeri minden emberi lény veleszületett méltóságát.

Nagykövetségi fotó: Németh Attila

Tom Lantos sosem árulta el ezeket az eszméket; nem fordított hátat amerikaiak és magyarok minden ember méltósága melletti elkötelezettségének.  Szilárdan kiállt azért, ami méltó és igaz, és védelmezte azokat az értékeket, melyek a magyar-amerikai együttműködés fundamentumai – Tom Lantos életében, ma és a jövőben is.

Tom Lantos képviselő egész életében büszke magyar maradt, és Budapest büszke szülötte. Születését tekintve magyarként, választott hazáját tekintve odaadó amerikaiként mindkét ország javát akarva dolgozott, azon munkálkodva, hogy megerősítse a Magyarországot a Nyugathoz fűző kötelékeket, hogy elősegítse a stabilitást, biztonságot és jólétet, melyet szülőföldje és annak népe számára kívánt. Soha nem úgy tekintett Amerika és Magyarország iránt érzett szeretetére, mint amelyek versenyeznének egymással.  Tom Lantos, ahogyan én is, abban hitt, hogy nemzeteink jóléte, szövetségesekként és barátokként, összefonódik.

Kétség sem fér hozzá, hogy a világ jobb lett Tom Lantosnak köszönhetően – hála életének, szolgálatának és hagyatékának, beleértve a nagyszerű munkásságot is, mely feleségéhez, lányaihoz, unokáihoz és dédunokáihoz kapcsolódik, akik közül néhányan megtisztelnek bennünket ma jelenlétükkel. Azok a nagyszerű elvek, amelyekért Tom kiállt, és amelyekhez családja is hű maradt, és amelyek ma fontosabbak, mint valaha, nem vesztek el.  Itt vannak velünk.  Csak meg kell tudnunk látni őket a pillanat szülte haragváson, zajon és homályon át. Meg kell védenünk őket, ahogyan Tom is tette.

Nagykövetségi fotó: Németh Attila

Polgármester úr, gratulálok a 13. kerületnek a Tom Lantos szobor felállítására irányuló kezdeményezéséhez. Remélem, a szobor az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország, valamint a 13. kerület, Budapest főváros és a budapesti Amerikai Nagykövetség közötti számos kötelék jelképévé válik.

Köszönöm szépen.

 

Nagykövetségi fotó: Németh Attila