David Kostelancik ügyvivő beszéde

a Marshall Központ alumnus rendezvényén

 

2017. november. 15.

 

Köszönöm, Susan, és köszönöm Bosenbacher nagykövetnek, hogy szólhatok pár szót a mai alumnus estről.

Hoffmann nagykövet, Roloff professzor, attasé urak és hölgyek, a Marshall Központ öregdiákjai, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim: szeretettel köszöntöm Önöket az éves magyarországi George C. Marshall Központ alumnus eseményén. A Marshall Központ öregdiákjainak utolsó magyarországi hálózatépítő eseményére tavaly novemberben került sor. Az ILEA, mint akkor, ezúttal is nagyszerű helyszínt biztosított ennek az összejövetelnek.  Köszönöm Susan Ostrobinskinek, az ILEA igazgatójának, hogy vendégül lát minket. Köszönet illeti továbbá a Védelmi Együttműködési Irodát és a Marshall Központ Alumnus Kapcsolati Osztályát: nélkülük nem jöhetett volna léte ez az esemény.

A Marshall Központ korábbi diákjainak összejövetelei azért fontosak, mert lehetőséget biztosítanak a szakmai fejődésre, előmozdítják az együttműködést, és a résztvevők megoszthatják egymással elképzeléseiket és a jó gyakorlatokat. Annak is jó példái ezek az összejövetelek, hogy az idő, amit Önök Garmischban eltöltöttek, csak a kezdete egy életre szóló kapcsolatnak a Marshall Központtal és a Központ öregdiákjaival.

A Marshall Központ Center hálózatának jelentőségét az amerikai kormányzat legmagasabb szintjein is elismerik. Ezért a Marshall Központ a továbbiakban is komoly befektetéseket fog eszközölni az öregdiákjaiba. A Központ hálózata több mint 12.000 biztonságpolitikai szakemberből áll, akik több mint 152 ország állampolgárai. A tágabb, Védelmi Minisztériumi hálózat tagjainak száma pedig meghaladja az 50.000-et.

Jim Mattis amerikai védelmi miniszter a Marsall Központban, Garmischban, a Marshall Terv 70. évfordulóján tavaly júniusban elmondott beszédében így fogalmazott:

“A Marshall Központ hálózatát alkotó öregdiákok eszmevezérek és gyakorlati szakemberek, akik egymás számára és a világszerte különböző döntéshozók számára erőforrásként működnek, felismerve, hogy egyetlen nemzet sem tud egyedül gondoskodni saját biztonságáról.”

Ennek az együttműködésnek a szellemében rendezzük meg a maihoz hasonló eseményeket, hogy egy még stabilabb biztonsági környezetet teremtsünk, a demokratikus intézmények és kapcsolatok megerősítésével, a transznacionális és regionális biztonsági kihívások kezelésének aktív, békés, és kormányszintű módozatainak előmozdításával, valamint a tartós globális partnerségek támogatásával.

A Marshall Központ öregdiákjai számos lehetőséggel élhetnek, köztük kutatói ösztöndíjakkal, publikálási lehetőséggel a Marshall Központ kiadványaiban, valamint részt vehetnek országos és regionális hálózatépítő eseményeken. Arra bátorítom Önöket, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, és legyenek aktív tagjai ennek a pezsgő alumnus hálózatnak.

Azt is kérem Önöktől, hogy maradjanak kapcsolatban egymással, és forduljanak egymáshoz tanácsért és segítségért, amikor országaik biztonsági kihívásaival próbálnak megbirkózni.

Még egyszer köszönöm, hogy részese lehettem ennek a fontos eseménynek. Várakozással tekintek a kollégákkal és barátokkal töltendő ma este elé, mely biztosan élvezetes és gondolatébresztő lesz.

Köszönöm a figyelmet.